15 décembre 2012

Tayri-m tcuba times (asefru) - Massinissa Amiali

Tayri-m tcuba times Nekk γur-s la seḥmuyeγ Mi qerbeγ ad iyi-teqqes Ma baεdeγ-tt bezza nṭṭerreγ Tuγal tafat-is tenqes Fukken isγaren id-zedmeγ Siwa irrij id-yegran deg-s Ad iyi-iwanes alama yekfa Fell-i la ttεeddin wussan S tmara i ten-ttqabaleγ Lmektub-iw urεad iban D asawen neγ d lewḍa Ur ufiγ ayen iyi-yehwan Seg wasmi ikem-furqeγ Ass-a εerqen-iyi iberdan Anwa abrid ara aγeγ ? Anwa i d Massinissa Amiali ?       Massinissa Amiali, s tmaziγt Masinisa Σemyali, Massi γer yeqriben, ilul ass n 14/04/1994... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 20:20 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , , ,

21 novembre 2012

Isefra n tayri - Fahim Messaoudene

      Sin isefra n tayri n Fahim Messaoudene i wen-d-nefren, nessels-asen tugniwin icebḥen. Nessaram ad awen-εeğben. (Tekkit γef tugna akken ad d-timγur) Nemyexzar s wallen Nebγa akken ara nettili Aẓar-nni iγ-icerken Ncud-it-id s tmuγli Ul-nni ikem-iḥemlen Deg-s tayeḍ ur telli D netta ikem-yextaren Yid-m yebγa taddukli Asmi ikem-teẓra tiṭ-iw I am-igga wul-iw leqrar Teγli zariεa n tayri-w Deg ul-iw tefka aẓar Swiγ-tt s imeṭṭawen-iw Teǧǧuǧeg tnewwar Ḥarzeγ-tt d sser-iw Alama yefna laεmar   ... [Lire la suite]
10 novembre 2012

Isefra n tayri - Sεid At Mεemmer

      Tlata isefra n Sεid At Mεemmer i wen-d-nefren, nessels-asen tugniwin icebḥen. Nessaram ad awen-εeğben. (Tekkit γef tugna akken ad d-timγur) Ad xsint akk teftilin Ad aγent kan tcemmaεin Si Muḥ ad aγ-d-yecnu Γur-i ad d-teẓẓleḍ ifassen-im Dγa nekk ad d-bedreγ isem-imAqerru-w γur-m ad n-yeknu Itran sennig nneγ ur d-gerrin Swadda ad aγ-d-ttwalin Leεyaḍ ulac ansi ur as-d-slin Si Muḥ s ttawil kan i icennu Azekka-nni mi ara d-naki A d-naf mazal-aγ deg igenni Dγa ad nernu ad nemyeẓmaḍ Ccna n Si Moh... [Lire la suite]
04 novembre 2012

Cedhaγ-k (asefru n tayri) - Hağira Ubacir

Cedhaγ-k Ḥemmleγ allen-iw deg wallen-ikAm yiṭij mi ara d-ittwali Ḥemmleγ ad sleγ i ṣṣut-ikDeg wul-iw i yettγenniḤemmleγ ula d lexyal-ikKul mi ara tbeεdeḍ fell-iNekk d lḥanna n tudert-ik Kečč deg igenni-w d tiziri Asebter 154 -Tirga n tmes- Heggaγ-d asefru-agi s tugna icebḥen i tzemren ad terrem di facebook. Yiwet i warrac, tayeḍ i tullas (Tekkit γef tugna akken ad d-tban akken iwata).