Asmi dad nameẓ akal
dad uɣaleɣ amekraz
Asmi dad nelmed awal
dad uɣaleɣ amedyaz
Yessefk yal ass ad nuɣal tafukt,
afad ad nazzel f tallest
Dad issired anẓaṛ akal
Dad ilmed afgan awal
Imaziɣen ran tafukt
Imaziɣen xsan tafsut
Yessefk yal ass ad nuɣal tafukt,
afad ad nazzel f tallest
Dad nessufeɣ targit
Dad nuɣal tafukt
Dad nuɣal tafsut

Anẓar n Tafsut (asefru) - Yonas Winsen

Anwa i d Yonas Winsen ?

Yonas Winsen ilul deg useggas n 1992 di tamurt n Lmerruk. Akka tura yella d aslaɣmay n addal amaziɣ Tammazla (ẓret ablug-is dagi). Yettaru ama d tamedyazt, ama d tasirt. Taswiεt-a yettxemmim ad d-yessufeɣ adlis-is amezwaru.


afgan : amdan