Ẓdeč d tweṭṭuft

Kra i yekka unebdu
Ẓdeč tcennu tettiẓẓif.
Ma d asmi id-yezzi waḍu
N ccetwa, tḥuss-as i lḥif.

Ur tesɛi ula d tubbit
N yizi neɣ n yijirmeḍ
Ґer tweṭṭuft abrid tewwi-t.
S axxam-is mi akken tewweḍ,

Deg-s teḍleb areṭṭal
N kra n yiɛeqqayen n yirden.
Tewɛed-itt mi ara d-yuɣal
Lawan n tmegra ad d-wejden.
Yerna ad teṭṭef deg wawal;
Aɣram d ayen ara iziden.

D acu tessnem taweṭṭuft
Ur tḥemmel ara areṭṭal.
Tesseqsa-tt ɣef ssebba n taluft;
"D acu txedmeḍ deg uẓɣal?"

"Lliɣ cennuɣ am yiḍ am uzal
S ṭṭul ur ḥebbseɣ ara!"
"Tcennuḍ? iɛğeb-iyi lḥal,
Ihi kker ad tceḍḥeḍ tura!"

Jean de la Fontaine
T. Lounès Amziane