Taḍsa

Tettuḍ facebook-ik ! Acḥal ssaεa ? Anzad akked uferḍas Udem n tefranin di tmurt nneγ Uqbel tifranin / Sakin kfant tefranin Acu akken i ttnadiγ ? Mebla awennit : leǧwameε n tura