I tilawin n umaḍal meṛṛa

Ticki

Ticki ẓeqfent tliwa
Ticki aɣurar yuɣ leqrar
Ticki di tekkaw tira
Yuɣal wawal d asafer
Ticki lebɣi ur t-nufa
Inejla yecba aɛeṭṭar
D ṣṣut-im iyi-seḥlen
Ileqeḥ deg-i asirem

Ticki di icewweq leḥzen
Lferḥ ass-n yennuɣna
Ticki tecmet tuɣ amkan
Tahuskayt ur d-tegri ara
Ticki ussan ccgen i zzman
Yissen i tenxar lehna
D tamuɣli-m iyi-seḥlen
Tleqem deg-i asirem

Ticki di teqfar tafat
Yewεar ubrid i uwali
Ticki d-aɣ-terẓag tudert
Ґer lmut wuɣur nettεani
Ticki di teẓẓay teswaεt
Ґef tayeḍ i nettnadi
D awal-im iyi-seḥlen
Ileqem deg-i asirem

Ticki di yestufa ccwal
Yerra kulci d aɣilif
Teεabga ticki i-tmal
Tebɣa ad aɣ-tezzuɣar ɣer rrif
Ticki di aɣ-yeṭṭef lḥal 
Neεwaq nuɣal nettiẓif
D azuzen-im iyi-seḥlen
Ileqem deg-i asirem

Ticki d aɣ-teddel tatut
Terra zzerb i temẓi nneɣ
Ticki di aɣ-tesbur tagut
Ur nefri d yiman nneɣ
Ticki di yexmet ṣṣut
Yezqef ɣef yilsawen nneɣ
D ccna-inem iyi-seḥlen
Ileqem deg-i asirem

 Ay asirem n usirem
A tin ilaqḥen tudert
A tin s i necrew lhem
A telqaq yenɣan taɣert
A ccbaḥa iḍebεen udem
Yerran leggaɣet taεfart
D tayri-inem id-iyi-mlen
Abrid yettawin s amdan

Ait Slimane Hamid

Ticki - asefru i tilawin n umaḍal meṛṛa

Ґret : Ґef tmeṭṭut nutni nnan-d, nekkni ad nini - Ait Slimane Hamid