Itbir d tweṭṭuft

Amedya nniḍen nufa-t
Yis tban-d ugar taluft.
Di tedyant tis snat
Is-d-yeḍran i tweṭṭuft

Di terga iwumi ṣfan waman
Yers-d ad yessew yetbir.
Yiwet n tweṭṭuft id-yeknan,
Teγli-d, yerkeb-itt lḥir.
Teεṛeḍ ad d-tuγal s amkan
Maca i lεum ur tezmir.

Mi tt-id-iwala yetbir
Amzun di lebḥar teḥṣel,
Imi yesεa deg wul-is lxir,
Iεawen-itt akken ad d-terwel

Akken ad tt-yeslek deg uγraq,
Yeddem-d aẓenẓun d arqaq,
Iger-it armi d ttnaṣif.
Taweṭṭuft γur-s tεelleq,
Tezger-d armi telḥeq,
Rsen iḍarren-is di rrif.

Itbir d-illan di lmendad
I tweṭṭuft yufeg ifferfer.
Ataya yiwen n uṣeyyad,
Tama n targa-nni is-d-iffer.
Yezha, lfeṛḥ-is izad;
S nnican makken it-yeḍfer.

Iban imensi i tmeddit;
Yak d aṣeyyad iḥercen !
Yettmenni-t-id di tmeqlit,
Netta d tarwa-s ad t-ččen.
Iḥulfa i lḥağa teqqes-it;
D taweṭṭuft it-ikerrcen.

Yezzi-d akken ad iwali,
Deg uḍar-is d acu is-d-intan.
Yesla-as-d yetbir, yuli,
Yefferfer s anda ur d-ittban.
Imensi-nni lεali
D yetbir beddlen amkan.

Jean de la Fontaine
T. Lounès Amziane