Sin isefra n tayri n Fahim Messaoudene i wen-d-nefren, nessels-asen tugniwin icebḥen. Nessaram ad awen-εeğben. (Tekkit γef tugna akken ad d-timγur)

Nemyexzar s wallen
Nebγa akken ara nettili
Aẓar-nni iγ-icerken
Ncud-it-id s tmuγli
Ul-nni ikem-iḥemlen
Deg-s tayeḍ ur telli
D netta ikem-yextaren
Yid-m yebγa taddukli

Asefru n tayri - Fahim Messaoudene

Asmi ikem-teẓra tiṭ-iw
I am-igga wul-iw leqrar
Teγli zariεa n tayri-w
Deg ul-iw tefka aẓar
Swiγ-tt s imeṭṭawen-iw
Teǧǧuǧeg tnewwar
Ḥarzeγ-tt d sser-iw
Alama yefna laεmar

Asefru n tayri - Fahim Messaoudene

 

Tamuγli n Fahim.M γef tayri :

Tayri tettak anzi ar tjeǧǧigt,
Isegmi-s yeččur d isennanen,
Tecbaḥ i tmuɣli, tezzuzun taṛwiḥt
Maca mi ara ur as-tessineḍ ara ad tt-id-tekseḍ,
Yezmer ad ak-d-ntun isennanen-is.
Ma yella tesneḍ ad tt-id-tekseḍ
Ad tt-tkesbeḍ i lebda ...

I kunwi amek tegga tmuγli nwen n tayri ?