TASEKLA TAMAZIҐT

31 décembre 2013

Aseggas ameggaz 2014 !

Deg ugani n unekcum n useggas nneγ amaynut 2964 « tasekla.canalblog.com » ad tessaram i akk imeγriyen-is aseggas ameggaz 2014.

Aseggas ameggaz 2014 !

Posté par Nekkini à 19:11 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,


29 novembre 2013

Ẓdeč d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (Tas. Lounès Amziane)

 

 Ẓdeč d tweṭṭuft

Kra i yekka unebdu
Ẓdeč tcennu tettiẓẓif.
Ma d asmi id-yezzi waḍu
N ccetwa, tḥuss-as i lḥif.

Ur tesɛi ula d tubbit
N yizi neɣ n yijirmeḍ
Ґer tweṭṭuft abrid tewwi-t.
S axxam-is mi akken tewweḍ,

Deg-s teḍleb areṭṭal
N kra n yiɛeqqayen n yirden.
Tewɛed-itt mi ara d-yuɣal
Lawan n tmegra ad d-wejden.
Yerna ad teṭṭef deg wawal;
Aɣram d ayen ara iziden.

D acu tessnem taweṭṭuft
Ur tḥemmel ara areṭṭal.
Tesseqsa-tt ɣef ssebba n taluft;
"D acu txedmeḍ deg uẓɣal?"

"Lliɣ cennuɣ am yiḍ am uzal
S ṭṭul ur ḥebbseɣ ara!"
"Tcennuḍ? iɛğeb-iyi lḥal,
Ihi kker ad tceḍḥeḍ tura!"

Jean de la Fontaine
T. Lounès Amziane

29 septembre 2013

Ahcene Mariche : "Isefra-w ttlalen-d akk mebla ttiεad, werğin qeṣdeɣ ad aruɣ asefru."

   Tadiwennit akked Ahcene Mariche

Tadiwennit akked Ahcene Mariche

Tasekla ablug : Teqqareḍ-d deg yiwen n yisefra-k : "Tamedyazt, d afus leggaɣen Iwi yebɣan leḥnana D tayet i iğehden Mi itt-tebɣiḍ tella D aɛekkaz qerriḥen I win yuklalen tiyita" Deg usefru-agi tkemmleḍ tenniḍ tamedyazt d ageṭṭum, d aɣerbaz, d lemri, d dduḥ, ... Seg wawalen-agi akk anwa deg-sen i inusben ugar tamedyazt-ik kečč ?

Ahcene Mariche : Tamedyazt-iw tesdukel akk allalen-agi d ttawilat-agi id-tenniḍ acku di yal asfru d acu ara tafeḍ neɣ ahat ad tafeḍ dduklen d kra. Imi yal asefru izen-is, d lebɣi i yellan deg-s. I yal tagnit ayen is-ilaqen d awal d ttawil akken ad naweḍ iswi.

ZIVKA, 27.5, ... wigi akk d tangalin (codes) swayes tesmelelliḍ imeɣriyen-ik. Ur ak-d-qqareɣ ad ten-id-tessegziḍ acku tagi d lbaḍna n umedyaz maca mmeslay-aneɣ-d kan fell-asen.

Yal amyaru, yal afennan yesεa tangalin-is yerna yejmaε sser nnsent. Nekki daɣen di tira-w ussant-d kra n tangalin mebla lebɣi-w ufant-d iman nsent deg yisefra-w ḥeyrent aṭas imeɣriyen-iw d wid i yeslan i tmedyazt-iw.
Aṭas n yisteqsiyen iyi-d-yusan ɣef tengalin-a acku ur d-ttğwabeɣ ara fell-asent imi bɣiɣ ad qqiment akken, yal yiwen akken ara tent-yefhem, d anamek ara sent-yefk. Tikwal deg tɣuri d unamek isent-ttaken yimeɣriyen, slalayen-iyi-d tahregt akken ad rnuɣ ad aruɣ, imi nekk werğin xemmmeɣ ar wayen iyi-d-qqaren deg yisefra-nni.

Ini-iyi-d ttxil-k anta tibernint ik-iɛelqen tazlagt n tikta ? Anwa ssellum ik-iweqmen tiderrit? Anta taɛezzult ik-id-yessakin deg yiḍ ? Anwa Valentin ik-yeqqnen ɣer usefru ?

Tuttra-agi ay ahbib tjemmel-d akk ayen id-ssazergeɣ. D tid-iw d tid nnwen iyi-ssawḍen ad cebkeɣ, ad zdeɣ awalen-iw wa ad ffɣen akka ala tent-tettwalim.
Yal izwel, taqsiḍt-is, tirmitt-is, d lawan deg id-ussan, acku εnan-iyi εnan-ken.
Tibernint-nni ssi laεbaɣ di temẓi, teldi-iyi allen ad waliɣ taεezzult-iw. Deg umecwar n tudert-iw, ḥuzant-iyi tiderray ama mi laεbaɣ ama deg umecwar n tayri, neɣ deg unadi n tidet neɣ di tussna.
Imi iḍ yettawi-d tifrat i tlufa d-yewwi wass, yal mi ara yeḥweṣ yiḍes, ad nekcem di tragit, d targit-nni iyi-d-yessakayen, ma d tilufa-w d nutenti i yettağan iḍ-iw yuki.
Tamsalt-iw d Valentintusa d war d tiεad, beṛṛa n lawan, uriɣ asefru ya deg waggur n Meɣres 2001. Nekk d win yettaken azal meqqren i wemdan d yiḥulfan. Imdanen akk deg umaḍal sεan azamul nnsen di tayri ayɣer ala ur ntegg ara azal i yizumal nneɣ deg tayri ula d nekni. D aya iy-d-yewwin tikti-a i uriɣ ɣef 3 n sbaḥ, anida rriɣ tajmilt i yal imaεecuqen n ddunit gliɣ-d swid nneɣ Lḥesnaoui d Faḍma, Caεban n uzegḍuf d Ḍrifa n ujajiḥ, akken id-skecmeɣ taqsiḍt-iw d Zivka imi ula d nekni n nẓef di tmurta deg yicangalen n timeti. D nekk i d amenzu i yuran ɣef tmeɣra n tayri di tmurt n leqbayel u seg imiren semman-as i tmeɣra-a « Sidi valentin » akken is-semmaɣ i usefru-inu.
Ammuden-iw llan deg-sen inilvan yak d d wakniwen. Yella wanda qqimeɣ qell n useggas gar-asen, yella wanida id-ssufɣeɣ sin wammuden ɣef tikkelt, akken id-ssufɣeɣ tlata wammuden ɣef tikkelt daɣen imi ssizrigeɣ-d s tlata n tutlayin : tamaziɣt , tafransist, taglizit.

Anda, melmi ḥemlen isefra n Ḥsen Marich ad d-lalen ?

Isefra-w ttlalen-d akk mebla ttiεad, werğin qeṣdeɣ ad aruɣ asefru. Tuget deg-sen uriɣ-ten deg yiḍ, wiyiḍ di yal lweqt u deg wammuden-iw ineggura sseduyeɣ-d melmi, ɣef acḥal ssaεa d wanida i uriɣ yal asefru.
Di yal tisemhay ttaruɣ acku deg unebdu qlil mi uriɣ isefra. Nekk d win i teddun di lebɣi i tehregt, werğin i nudaɣ fell-as. Uriɣ deg uxxam, deg ubriḍ, di lkar, deg uɣerbaz, rrif n lebḥer… yal mi d-yerza ad as-iniɣ ansuf, acku tikwal zegleɣ-tt mi ara iɣab yimru ar ɣur-i.
Imi iḍ-iw yuki deg-s id-ttcelqifeɣ tikta iyi-d-yettasen.

Anwa i d amdan amezwaru yeqqaren neɣ iwumi teqqareḍ isefra-inek ?

Yal tikelt mi ara iyi-d-tas tehregt, win yellan rrif-iw ad as-t-id-ɣreɣ. Tuget deg-sen qqareɣ-ten-id i tmeṭṭut-iw akken mazal-iten ttfuṛun. Ma d iberra i lliɣ d leḥbab-iw; deg-sen idir bellali, akli boutiche, lounes amziane, douki rachid…

D acu tettheggiḍ ad d-tessufɣeḍ akka ar sdat ama d tamedyazt ama d ayen nniḍen ?

Akufi-w yeččur d isenfaṛen, acku wid id-heggaɣ d kra n wammuden, d sin n les cd n yisefra-w s lmusiqa.
Ad ssufɣeɣ tasuqilt n « taεezzult-iw » ɣer taεrabt id-yessuqel Abdelkader Abdi. Tassuqilt n « tibernint d ssellum » ɣer teglizit id-tessuqel temsiwt Camelia Benmammar yak d tasuqilt n « tazlagt n tikta » ɣer tefransist id-yessuqel Idir Bellali.
Akken daɣen ad rreɣ s lmusiqa isefra inu i yellan deg wammud-iw « tiderray » i yesεan 33 n yisefra. Ad rnuɣ daɣen cd nniḍen i yisefra-w yellan deg wammud « tibernint d ssellum » yesεan 44 n isefra.
Mazal daɣen ad εiwdeɣ ad ssufɣeɣ ammuden-iw yekfan di ssuq imi aṭas n yimeɣriyen ala iyi-ten-id-yessuturen s tutlayin tamaziɣt, tafransist yak d taglizit.
Di tuber-agi ad εiwdeɣ asizreg n wammuden-iw s teglizit « voluble nights » yak d « confidences and memories » ɣer tezrigin richa elsam n mass Karim Cherief.

Tanemmirt-ik imi iɣ-d-terriḍ ɣef isteqsiyen-agi. Affud iggerzen i kečč ! Ad ak-ğğeγ awal n taggara.

Tanemirt i kečč a Γilas ɣef wazal i tefkiḍ i leqdic-inu. S tfeṛṛiḥt id-rriɣ akk i yisteqsiyen-ik. Afud iğehden di leqdic-ik a gma. Aql-i wejdeɣ yal mi ara iyi-teḥwiğeḍ.
I yimeɣriyen-iw d wid iyi-iḥemmlen ad iniɣ tanemmirt d tameqrant ɣef leqder iyi-gan d wazal i gan i wayen akk uriɣ. Mazal lxir ar zdat ad aken-waεdeɣ d akken ad xedmeɣ akk tazmert-iw akken ad iliɣ deg ttiεad u deg uswir i tettmenim.

Posté par Nekkini à 23:47 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , ,

12 mai 2013

Amellal d Aberkan (asefru) - Yonas Winsen

Ad iliɣ ass ma tellid iḍ
Ad iliɣ iṭij ma tellid asemmiḍ
Ad iliɣ tudert ma tellid akud
Ad iliɣ assid
1 ma tellid abrid
Ad iliɣ azmumg ma tellid anezgum
Ad iliɣ afuṛnu ma trid aɣṛum
Ad iliɣ anẓaṛ ma tellid avulku
Ad iliɣ aseklu ma trid amalu
Ad iliɣ tazmart ma tellid awzɣi
Ad iliɣ aman ma tellid imɣi
Ad iliɣ tafsut ma tellid amwan
2
Ad iliɣ amellal ma tellid aberkan

Yonas Winsen

 Amellal d Aberkan (asefru) - Yonas Winsen

** Imedyazen, timedyazin ttekkit deg usnerni n ublug. Aznet-aɣ-d isefra nwen syagi


(1) léger
(2) automne 

01 mai 2013

Anẓar n Tafsut (asefru) - Yonas Winsen

Asmi dad nameẓ akal
dad uɣaleɣ amekraz
Asmi dad nelmed awal
dad uɣaleɣ amedyaz
Yessefk yal ass ad nuɣal tafukt,
afad ad nazzel f tallest
Dad issired anẓaṛ akal
Dad ilmed afgan awal
Imaziɣen ran tafukt
Imaziɣen xsan tafsut
Yessefk yal ass ad nuɣal tafukt,
afad ad nazzel f tallest
Dad nessufeɣ targit
Dad nuɣal tafukt
Dad nuɣal tafsut

Anẓar n Tafsut (asefru) - Yonas Winsen

Anwa i d Yonas Winsen ?

Yonas Winsen ilul deg useggas n 1992 di tamurt n Lmerruk. Akka tura yella d aslaɣmay n addal amaziɣ Tammazla (ẓret ablug-is dagi). Yettaru ama d tamedyazt, ama d tasirt. Taswiεt-a yettxemmim ad d-yessufeɣ adlis-is amezwaru.


afgan : amdan


08 mars 2013

Ticki (asefru i tilawin n umaḍal meṛṛa) - Ait Slimane Hamid

I tilawin n umaḍal meṛṛa

Ticki

Ticki ẓeqfent tliwa
Ticki aɣurar yuɣ leqrar
Ticki di tekkaw tira
Yuɣal wawal d asafer
Ticki lebɣi ur t-nufa
Inejla yecba aɛeṭṭar
D ṣṣut-im iyi-seḥlen
Ileqeḥ deg-i asirem

Ticki di icewweq leḥzen
Lferḥ ass-n yennuɣna
Ticki tecmet tuɣ amkan
Tahuskayt ur d-tegri ara
Ticki ussan ccgen i zzman
Yissen i tenxar lehna
D tamuɣli-m iyi-seḥlen
Tleqem deg-i asirem

Ticki di teqfar tafat
Yewεar ubrid i uwali
Ticki d-aɣ-terẓag tudert
Ґer lmut wuɣur nettεani
Ticki di teẓẓay teswaεt
Ґef tayeḍ i nettnadi
D awal-im iyi-seḥlen
Ileqem deg-i asirem

Ticki di yestufa ccwal
Yerra kulci d aɣilif
Teεabga ticki i-tmal
Tebɣa ad aɣ-tezzuɣar ɣer rrif
Ticki di aɣ-yeṭṭef lḥal 
Neεwaq nuɣal nettiẓif
D azuzen-im iyi-seḥlen
Ileqem deg-i asirem

Ticki d aɣ-teddel tatut
Terra zzerb i temẓi nneɣ
Ticki di aɣ-tesbur tagut
Ur nefri d yiman nneɣ
Ticki di yexmet ṣṣut
Yezqef ɣef yilsawen nneɣ
D ccna-inem iyi-seḥlen
Ileqem deg-i asirem

 Ay asirem n usirem
A tin ilaqḥen tudert
A tin s i necrew lhem
A telqaq yenɣan taɣert
A ccbaḥa iḍebεen udem
Yerran leggaɣet taεfart
D tayri-inem id-iyi-mlen
Abrid yettawin s amdan

Ait Slimane Hamid

Ticki - asefru i tilawin n umaḍal meṛṛa

Ґret : Ґef tmeṭṭut nutni nnan-d, nekkni ad nini - Ait Slimane Hamid

Ґef tmeṭṭut nutni nnan-d, nekkni ad nini - Ait Slimane Hamid

      Anwa ur d-newwi fell-as awal ? D ameddaḥ neɣ d amusnaw, d afellaḥ neɣ d win yeɣran, d agellid neɣ d axemmas, d amerkanti neɣ d aẓawali, d lwali neɣ d abudali, d lmumen neɣ d amjaḥ... Anwa akka ur d-newwi awal fell-as ?
Anta tagi ?  D tameṭṭut. Amek akken-nni ? Yakk bɣan-tt, yakk ttagaden-tt. Ayen akken-nni ? Ahat imi d tala n tudert qqusen-t !

Nnan-d seg yidis n Adam id-tefruri. D tidet neɣ d tikerkas, aya ḥedd ur t-yegzi. Ulayɣer tikli deg yir aḥriq, imi aya ur yelli d tadyant iɣ-yecqan. Nutni nnan-d ayen wallen, ma d nekkni tewwi-d ad asen-nini  : « i limer mačči d Ḥawa, amek akka ara d-lalen yemdanen ? ».

Nnan-d d nettat i iɣuren Adam, yečča iguma deg yir aseklu. Seg imir Rebbi yerfa, ɣer lqeɛ icerwiten-id d aḍumu. D tidet neɣ d tikerkas aya ḥedd ur t-yezgi. Ulayɣer agrireb deg yir agadir, imi tamselt ur telli d tin iɣ-yecqan. Nitni nnan-d ayen ɣilen, nekkni tewwi-d ad asen-nini : « limer Ḥawa ur d-tezuɣer Adam ɣer lqaɛa, amek ara ɛamrent tmura s yegduden ? »

Nnan-d yal argaz yeṣṣawḍen, tella-as deffir tmeṭṭut. Wis d tisemɣert neɣ d astehzi, aya-agi ḥedd ur t-yezgi. Ulayɣer aḥnunef deg wafrasen, imi taluft ur telli d tin iɣ-yeɛnan. Nutni nnan-d amek isen-id-tban, nekkni tewwi-d ad asen-nini : « Anwa argaz i ikesben tabɣest n Marie Curie ? ».

Nnan-d d Meryem id-yeǧǧan Ɛissa, xas akken teqqim d tanubit. Wis d tidet neɣ d tikerkas aya-agi ḥedd ur t-yezgi. Ulayɣer azuɣer deg yiɣilifen, imi tanfust-a ur aɣ-d-tezgi. Nutni nnan-d ayen si umnen, nekkni tewwi-d ad asen-nini : « ɣer tyamet (tyemmat), yal mmi-s d nnbi ».

Nnand trad n « troie », sebba-ines d Hélene. Tewwi ddnub n Achile, terna win Hector, ur tt-yezgil win n Ajax. Wis d cceḥna neɣ d timuhbelt, aya-agi ḥedd ur t-yezgi. Ulayɣer anadi ɣef iẓuran n tagut, taqṣiḍt-a ur aɣ-tehwi. Nutni nnan-d ayen slan, nekkni tewwi-d ad asen-nini : « limer ur telli Helene, i tanfust ma ad teflali ? ».

Nnan-d d Penolope i yerran Ulysse d amjaḥ, s sebba-s nettat yenɣa acḥal d agellid. Wis d nneqma neɣ d tismin, aya-agi ḥedd ur t-yezgi. Ulayɣer tayerza ɣef ugris, tiqulhatin d zzyada n uɣilif. Nutni nnan-d ayen bɣan, nekkni tewwi-d ad asen-nini : « limer mačči d Penélope, Ulysse, axxam-is, amek ara t-id yemekti ? »

Nnan-d cceḥna-s tewɛer, aḥlil win iḥuza ssem-is. Nnan-d zzin-is d lɛar, ilaq lqid i yixef-is. Nnan-d lxeẓra-s d timɣeraqt, aḥlil d win ɣef ters tmuɣli-s. Nnan-d Ljennet ddaw uḍar-is, aḥlil n win yeɣunza ugerz-is. 

Nnan-d yettjeggiḥ lqed-is, d aɣumu i d leslak-is. Nnan-d cchada-s txuṣ, aḥlil n win yumnen lehḍur-is. Nnan-d iles-is d msebɛa tsuqas, aḥlil n win terra gar wallen-is. Nnan-d tettɣuru ur tettbudu, ul-ines d tamda n nḥas. Nnan-d ma telli-d di leḥsab-is, am awlqaf yis-k ad tedhu.

Nitni nnan-d, i tmurṣad haggen tiɣerɣert. Nekkni, ɣer tiwizi uzulal, nedda nɛerek deg yir arekti. Ur nfaq negren urtan, tiẓegwa qlen-t d ṣḥari. Tidet imi nɣunza ṣṣifa-s… ahat d tameṭṭut is-yeggen lemri.

Ait Slimane Hamid

 Ґef tmeṭṭut nutni nnan-d, nekkni ad nini

Ґret : Ticki (asefru i tilawin n umaḍal meṛṛa) - Ait Slimane Hamid

25 janvier 2013

Itbir d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

 Itbir d tweṭṭuft

Amedya nniḍen nufa-t
Yis tban-d ugar taluft.
Di tedyant tis snat
Is-d-yeḍran i tweṭṭuft

Di terga iwumi ṣfan waman
Yers-d ad yessew yetbir.
Yiwet n tweṭṭuft id-yeknan,
Teγli-d, yerkeb-itt lḥir.
Teεṛeḍ ad d-tuγal s amkan
Maca i lεum ur tezmir.

Mi tt-id-iwala yetbir
Amzun di lebḥar teḥṣel,
Imi yesεa deg wul-is lxir,
Iεawen-itt akken ad d-terwel

Akken ad tt-yeslek deg uγraq,
Yeddem-d aẓenẓun d arqaq,
Iger-it armi d ttnaṣif.
Taweṭṭuft γur-s tεelleq,
Tezger-d armi telḥeq,
Rsen iḍarren-is di rrif.

Itbir d-illan di lmendad
I tweṭṭuft yufeg ifferfer.
Ataya yiwen n uṣeyyad,
Tama n targa-nni is-d-iffer.
Yezha, lfeṛḥ-is izad;
S nnican makken it-yeḍfer.

Iban imensi i tmeddit;
Yak d aṣeyyad iḥercen !
Yettmenni-t-id di tmeqlit,
Netta d tarwa-s ad t-ččen.
Iḥulfa i lḥağa teqqes-it;
D taweṭṭuft it-ikerrcen.

Yezzi-d akken ad iwali,
Deg uḍar-is d acu is-d-intan.
Yesla-as-d yetbir, yuli,
Yefferfer s anda ur d-ittban.
Imensi-nni lεali
D yetbir beddlen amkan.

Jean de la Fontaine
T. Lounès Amziane

21 janvier 2013

Mebla awennit : leǧwameε n tura

Mebla awennit : leǧwameε n turaTettwaṭṭef-d tugna di : Iɣil n wuccen/Tizi Wezzu

17 janvier 2013

Said Ould Oulhadj : "Tira, γur-i, d attekki di lebni n kra"

Timlilit : Tadiwennit akked Said Ould OulhadjTadiwennit akked Said Ould Oulhadj

Tasekla ablug : Mi ara yettwali mass Said Ould Oulhadj γer lemri, d acu i yettwali ?

Said Ould Oulhadj : Ur skidibeγ ara fell-ak di lemri ttwaliγ deg yiman-iw leḥnana s yiwen wawal.

Tira d tamara ?

Tira, γur-i, d attekki di lebni n kra donc d lwağeb.

D acu i izemren ad idegger amdan γer tira n tmedyazt ? Dγa kečč si tama-k ku-aγ-d ma tecfi γef usefru inek amezwaru ?

Ayen yettdeggiren amdan ad yexdem tamedyazt, ttwaliγ d akken, yezmar ad yili yewret di jeddi-s neγ di baba-s neγ yiwen di tfamilt-is. Neγ ahat yella win iεacen tamḥeqranit, anect-n daγ yessawaḍ γer usefruy, ad nẓer kan di temγarin nneγ n zik neγ di lεibad iεacen lgirra-nni gar-aγ d uṛumi. Ayen iyi-iεnan nekkini llant akk deg-i; ma d lwirata yella jeddi-s n yemma d amedyaz isem-is Sidi Yusef Ulefqi. Yerna tamγart n yemma daγen, ad tt-idker Rebbi s lxir, tessen aṭas n yisefra n zik. Si lğiha nniḍen zemreγ ad d-iniγ daγen εaceγ tamḥeqranit imi nekk d awḥid, ur sεiγ ara atmaten. Daγen ayen yeεnan baba ur yelli ara leεdel gar-as d watmaten-is, anect-a akk yeqqim-iyi-d deg wallaγ-iw d akken lukan sεiγ atmaten tili ad yili leεdel, dγa asefru amezwaru i uriγ uqmaγ d taγect n leγna qqareγ di le refrain :
    "Allah allah nessusem tasusmi ur deg telli ssekra
     Allah alah nettwa
lem γas akken ur nexdim kra"
Ma tebγid ar sdat ad ak-in-aruγ asefru s lekmal-is.

Amedyaz yezmer ad d-yawi kra n ubeddel deg umaal ?

Maεlum amedyaz yezmer ad d-yawi abeddel deg umaḍal. Imedyaten aṭas i yellan γef waya-agi. D acu i yeğğan taqbaylit mazal-itt teṭṭef xas iεedda fell-as geddac d imnekcam ula d wagad id-yewwin ddin lislam is i yefraḥ uqbayli neγ umaziγ sxedmen-t wid it-id-yewwin akken ad rẓen tamaziγt, yerna ddin lislam d win iceğεen akk lluγat di ddunit, maεna akka. Deg ucrured γer tikli, ilaq ad tfahmeḍ d akken mači d tiyita id-wteγ di ddin, nekkini yakan ttamneγ s ddin nneγ am nekkini am warraw-iw; ilmend n yemnekcamen-agi akk leqbayel ttemceggaεen tibratin-nsen s isefra akken ur  ifehhem ara weεdaw, daymi ik-d-nniγ ih tamedyazt tenefeε timetti yerna amedyaz daγen yettrebbi ma yella netta yakan yerra lḥerma i yiman-is akked tmedyazt-is.

Tenni-iyi-d d akken ur d-tessufγe ara isefra inek s lexsas n lweqt. Melmi zemren ad sirmen imeγriyen n tmedyazt tamaziγt ad walin ammuden-ik di temkarit ?

Ur d-ssufγeγ ara d ssaḥ kra n tketabt maεna xedmaγ tuγac neγ les cd neγ les cassettes i yicennayen akka am mass "Ait Mouloud Omar" neγ "Rabah Halilou", maεna walaγ d akken isefra-inu ilaq ad ten-icnu win yettwasnen akken ad asen-slen lεibad. Si tama-agi ulac win yesnen tamedyazt-iw axaṭar nekkini yakan ur xeddmeγ ara akken ad ttwasnaγ di temsalt-agi n tmedyazt, daymi taggara-agi sarmeγ akken ad xedmeγ taktabt. Ixuṣ-iyi kan win ara iyi-yarun s tmaziγt atan waqila sεiγ zhar yefka-ik-id Rebbi. Zik yeṭṭef-iyi lweqt akked daγen ur d-rriγ ara ddehn-iw i wanect-a ma d tura sεiγ lweqt akked ttawil lḥamdullah ixuṣ kan am wakka id-nniγ win ara iyi-yarun s tamaziγt.

Amek tettwali annar n terigt d umekkan n umyaru di tmurt nneγ ?

Annar n teẓrigt, ur yelli ara d win ixeddmen cceγl-is akken i ilaq, maεna am wakken qqaren wa MEΣḌUR wa d lḥeq-is. D aṣurdi i yeṭṭfen taqacuct di temsalt-agi, aṭas n umeslay γef taluft-agi, ilaq-as umeslay weḥd-s. Ma yella d amkan n umyaru di tmurt nneγ ad d-iniγ icud-d γer teẓrigt, taẓrigt tcud γer wedrim daymi am wakken yeqqar Crif Xeddam ad t-irḥem Rebbi : "ifennanen n ssaḥ fren ur d-banen ara".

Di temi-k telli d ameddakel aqrib n Maεtub Lwennas. ku-aγ kra seg tallit-agi d wacu ik-d-tewwi.Matoub Lounes akked Said Ould Oulhadj / Caserne des transmissions d'Oran Qartier EL KHMULL - 1977

Maεtub lliγ yid-s di l’armée. Zemreγ ad d-iniγ di temsalt n usefru ahat d nekk is-d-iwwin imi yerfed kra deg isefra-inu. Mmeslayeγ-d yakan γef wanect-a di "la chaine 2". Maεna Lwennas, ad t-irḥem Rebbi, d afennan ameqqran. Yella icennu akken iwata Daḥman Lḥerraci (Dahmane El Harrachi) akked Ccix Arab Buyezgaren (Cheikh Arab Bouyezgaren) yerna ilεab akken ilaq amandul ma d taγect-is d lbuq lukan ur t-γdiren ara. Ass-n fi t-nγan iḥebs-d ar γur-i 1h uqbel, yerra-iyi-d taγect-nni n "Qassaman" yenna-iyi-d d akken tagi ad as-teglu s uqerruy-is. Nniγ-as : "A Lwennas ttḥadar iman-ik”. Allah γaleb; ayen iḍran yeḍra, asmi it-wten s ṛsaṣ di Micli lliγ deffir n tkerrust-is daγen, ḥedreγ i yir taneḥdurt, yella s la santana-nni ines tazeggaγt akked sin les jeunes yewwi-d les tracts yessawalen γer lehna, yečča tiyita di lbaṭel meskin, ladγa xedmeγ asefru fell-as d tedyant-nni ass-nni kan ladγa.

Awal yesεan akk azal γur-k ?

Nnif, tirugza, leḥnana.

Tanemmirt imi iγ-id-tefki kra seg wakud-ik i ublug nneγ. Awal n taggara yinek.

Awal n taggara ad ak-d-iniγ tanemmirt imi iyi-d-tessawled, lukan ad teẓred acḥal ferḥaγ ! Teẓrid ayγer ? imi iyi-d-tufiḍ, anect-a ixdem-iyi affud akked usirem d akken llan wid yettnadin, ladγa aql-ik kečč d ttbut n waya-agi, ad ak-iseğği Rebbi.

Said Ould Oulhadj akked Mohand Arezki Ferrad
Said Ould Oulhadj akked Mohand Arezki Ferrad