Tadiwennit akked Ahcene Mariche

Tadiwennit akked Ahcene Mariche

Tasekla ablug : Teqqareḍ-d deg yiwen n yisefra-k : "Tamedyazt, d afus leggaɣen Iwi yebɣan leḥnana D tayet i iğehden Mi itt-tebɣiḍ tella D aɛekkaz qerriḥen I win yuklalen tiyita" Deg usefru-agi tkemmleḍ tenniḍ tamedyazt d ageṭṭum, d aɣerbaz, d lemri, d dduḥ, ... Seg wawalen-agi akk anwa deg-sen i inusben ugar tamedyazt-ik kečč ?

Ahcene Mariche : Tamedyazt-iw tesdukel akk allalen-agi d ttawilat-agi id-tenniḍ acku di yal asfru d acu ara tafeḍ neɣ ahat ad tafeḍ dduklen d kra. Imi yal asefru izen-is, d lebɣi i yellan deg-s. I yal tagnit ayen is-ilaqen d awal d ttawil akken ad naweḍ iswi.

ZIVKA, 27.5, ... wigi akk d tangalin (codes) swayes tesmelelliḍ imeɣriyen-ik. Ur ak-d-qqareɣ ad ten-id-tessegziḍ acku tagi d lbaḍna n umedyaz maca mmeslay-aneɣ-d kan fell-asen.

Yal amyaru, yal afennan yesεa tangalin-is yerna yejmaε sser nnsent. Nekki daɣen di tira-w ussant-d kra n tangalin mebla lebɣi-w ufant-d iman nsent deg yisefra-w ḥeyrent aṭas imeɣriyen-iw d wid i yeslan i tmedyazt-iw.
Aṭas n yisteqsiyen iyi-d-yusan ɣef tengalin-a acku ur d-ttğwabeɣ ara fell-asent imi bɣiɣ ad qqiment akken, yal yiwen akken ara tent-yefhem, d anamek ara sent-yefk. Tikwal deg tɣuri d unamek isent-ttaken yimeɣriyen, slalayen-iyi-d tahregt akken ad rnuɣ ad aruɣ, imi nekk werğin xemmmeɣ ar wayen iyi-d-qqaren deg yisefra-nni.

Ini-iyi-d ttxil-k anta tibernint ik-iɛelqen tazlagt n tikta ? Anwa ssellum ik-iweqmen tiderrit? Anta taɛezzult ik-id-yessakin deg yiḍ ? Anwa Valentin ik-yeqqnen ɣer usefru ?

Tuttra-agi ay ahbib tjemmel-d akk ayen id-ssazergeɣ. D tid-iw d tid nnwen iyi-ssawḍen ad cebkeɣ, ad zdeɣ awalen-iw wa ad ffɣen akka ala tent-tettwalim.
Yal izwel, taqsiḍt-is, tirmitt-is, d lawan deg id-ussan, acku εnan-iyi εnan-ken.
Tibernint-nni ssi laεbaɣ di temẓi, teldi-iyi allen ad waliɣ taεezzult-iw. Deg umecwar n tudert-iw, ḥuzant-iyi tiderray ama mi laεbaɣ ama deg umecwar n tayri, neɣ deg unadi n tidet neɣ di tussna.
Imi iḍ yettawi-d tifrat i tlufa d-yewwi wass, yal mi ara yeḥweṣ yiḍes, ad nekcem di tragit, d targit-nni iyi-d-yessakayen, ma d tilufa-w d nutenti i yettağan iḍ-iw yuki.
Tamsalt-iw d Valentintusa d war d tiεad, beṛṛa n lawan, uriɣ asefru ya deg waggur n Meɣres 2001. Nekk d win yettaken azal meqqren i wemdan d yiḥulfan. Imdanen akk deg umaḍal sεan azamul nnsen di tayri ayɣer ala ur ntegg ara azal i yizumal nneɣ deg tayri ula d nekni. D aya iy-d-yewwin tikti-a i uriɣ ɣef 3 n sbaḥ, anida rriɣ tajmilt i yal imaεecuqen n ddunit gliɣ-d swid nneɣ Lḥesnaoui d Faḍma, Caεban n uzegḍuf d Ḍrifa n ujajiḥ, akken id-skecmeɣ taqsiḍt-iw d Zivka imi ula d nekni n nẓef di tmurta deg yicangalen n timeti. D nekk i d amenzu i yuran ɣef tmeɣra n tayri di tmurt n leqbayel u seg imiren semman-as i tmeɣra-a « Sidi valentin » akken is-semmaɣ i usefru-inu.
Ammuden-iw llan deg-sen inilvan yak d d wakniwen. Yella wanda qqimeɣ qell n useggas gar-asen, yella wanida id-ssufɣeɣ sin wammuden ɣef tikkelt, akken id-ssufɣeɣ tlata wammuden ɣef tikkelt daɣen imi ssizrigeɣ-d s tlata n tutlayin : tamaziɣt , tafransist, taglizit.

Anda, melmi ḥemlen isefra n Ḥsen Marich ad d-lalen ?

Isefra-w ttlalen-d akk mebla ttiεad, werğin qeṣdeɣ ad aruɣ asefru. Tuget deg-sen uriɣ-ten deg yiḍ, wiyiḍ di yal lweqt u deg wammuden-iw ineggura sseduyeɣ-d melmi, ɣef acḥal ssaεa d wanida i uriɣ yal asefru.
Di yal tisemhay ttaruɣ acku deg unebdu qlil mi uriɣ isefra. Nekk d win i teddun di lebɣi i tehregt, werğin i nudaɣ fell-as. Uriɣ deg uxxam, deg ubriḍ, di lkar, deg uɣerbaz, rrif n lebḥer… yal mi d-yerza ad as-iniɣ ansuf, acku tikwal zegleɣ-tt mi ara iɣab yimru ar ɣur-i.
Imi iḍ-iw yuki deg-s id-ttcelqifeɣ tikta iyi-d-yettasen.

Anwa i d amdan amezwaru yeqqaren neɣ iwumi teqqareḍ isefra-inek ?

Yal tikelt mi ara iyi-d-tas tehregt, win yellan rrif-iw ad as-t-id-ɣreɣ. Tuget deg-sen qqareɣ-ten-id i tmeṭṭut-iw akken mazal-iten ttfuṛun. Ma d iberra i lliɣ d leḥbab-iw; deg-sen idir bellali, akli boutiche, lounes amziane, douki rachid…

D acu tettheggiḍ ad d-tessufɣeḍ akka ar sdat ama d tamedyazt ama d ayen nniḍen ?

Akufi-w yeččur d isenfaṛen, acku wid id-heggaɣ d kra n wammuden, d sin n les cd n yisefra-w s lmusiqa.
Ad ssufɣeɣ tasuqilt n « taεezzult-iw » ɣer taεrabt id-yessuqel Abdelkader Abdi. Tassuqilt n « tibernint d ssellum » ɣer teglizit id-tessuqel temsiwt Camelia Benmammar yak d tasuqilt n « tazlagt n tikta » ɣer tefransist id-yessuqel Idir Bellali.
Akken daɣen ad rreɣ s lmusiqa isefra inu i yellan deg wammud-iw « tiderray » i yesεan 33 n yisefra. Ad rnuɣ daɣen cd nniḍen i yisefra-w yellan deg wammud « tibernint d ssellum » yesεan 44 n isefra.
Mazal daɣen ad εiwdeɣ ad ssufɣeɣ ammuden-iw yekfan di ssuq imi aṭas n yimeɣriyen ala iyi-ten-id-yessuturen s tutlayin tamaziɣt, tafransist yak d taglizit.
Di tuber-agi ad εiwdeɣ asizreg n wammuden-iw s teglizit « voluble nights » yak d « confidences and memories » ɣer tezrigin richa elsam n mass Karim Cherief.

Tanemmirt-ik imi iɣ-d-terriḍ ɣef isteqsiyen-agi. Affud iggerzen i kečč ! Ad ak-ğğeγ awal n taggara.

Tanemirt i kečč a Γilas ɣef wazal i tefkiḍ i leqdic-inu. S tfeṛṛiḥt id-rriɣ akk i yisteqsiyen-ik. Afud iğehden di leqdic-ik a gma. Aql-i wejdeɣ yal mi ara iyi-teḥwiğeḍ.
I yimeɣriyen-iw d wid iyi-iḥemmlen ad iniɣ tanemmirt d tameqrant ɣef leqder iyi-gan d wazal i gan i wayen akk uriɣ. Mazal lxir ar zdat ad aken-waεdeɣ d akken ad xedmeɣ akk tazmert-iw akken ad iliɣ deg ttiεad u deg uswir i tettmenim.