31 décembre 2013

Aseggas ameggaz 2014 !

Deg ugani n unekcum n useggas nneγ amaynut 2964 « tasekla.canalblog.com » ad tessaram i akk imeγriyen-is aseggas ameggaz 2014.
Posté par Nekkini à 19:11 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,

29 novembre 2013

Ẓdeč d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (Tas. Lounès Amziane)

   Ẓdeč d tweṭṭuft Kra i yekka unebdu Ẓdeč tcennu tettiẓẓif. Ma d asmi id-yezzi waḍu N ccetwa, tḥuss-as i lḥif. Ur tesɛi ula d tubbit N yizi neɣ n yijirmeḍ Ґer tweṭṭuft abrid tewwi-t. S axxam-is mi akken tewweḍ, Deg-s teḍleb areṭṭal N kra n yiɛeqqayen n yirden. Tewɛed-itt mi ara d-yuɣal Lawan n tmegra ad d-wejden. Yerna ad teṭṭef deg wawal; Aɣram d ayen ara iziden. D acu tessnem taweṭṭuft Ur tḥemmel ara areṭṭal. Tesseqsa-tt ɣef ssebba n taluft; "D acu txedmeḍ deg uẓɣal?" "Lliɣ cennuɣ am yiḍ am uzal S ṭṭul ur ḥebbseɣ... [Lire la suite]
29 septembre 2013

Ahcene Mariche : "Isefra-w ttlalen-d akk mebla ttiεad, werğin qeṣdeɣ ad aruɣ asefru."

   Tadiwennit akked Ahcene Mariche Tasekla ablug : Teqqareḍ-d deg yiwen n yisefra-k : "Tamedyazt, d afus leggaɣen Iwi yebɣan leḥnana D tayet i iğehden Mi itt-tebɣiḍ tella D aɛekkaz qerriḥen I win yuklalen tiyita" Deg usefru-agi tkemmleḍ tenniḍ tamedyazt d ageṭṭum, d aɣerbaz, d lemri, d dduḥ, ... Seg wawalen-agi akk anwa deg-sen i inusben ugar tamedyazt-ik kečč ? Ahcene Mariche : Tamedyazt-iw tesdukel akk allalen-agi d ttawilat-agi id-tenniḍ acku di yal asfru d acu ara tafeḍ neɣ ahat ad tafeḍ dduklen d kra. Imi yal... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 23:47 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , ,
12 mai 2013

Amellal d Aberkan (asefru) - Yonas Winsen

Ad iliɣ ass ma tellid iḍAd iliɣ iṭij ma tellid asemmiḍAd iliɣ tudert ma tellid akudAd iliɣ assid1 ma tellid abridAd iliɣ azmumg ma tellid anezgumAd iliɣ afuṛnu ma trid aɣṛumAd iliɣ anẓaṛ ma tellid avulkuAd iliɣ aseklu ma trid amaluAd iliɣ tazmart ma tellid awzɣiAd iliɣ aman ma tellid imɣiAd iliɣ tafsut ma tellid amwan2Ad iliɣ amellal ma tellid aberkan Yonas Winsen   ** Imedyazen, timedyazin ttekkit deg usnerni n ublug. Aznet-aɣ-d isefra nwen syagi (1) léger(2) automne 
01 mai 2013

Anẓar n Tafsut (asefru) - Yonas Winsen

Asmi dad nameẓ akaldad uɣaleɣ amekrazAsmi dad nelmed awaldad uɣaleɣ amedyazYessefk yal ass ad nuɣal tafukt,afad ad nazzel f tallestDad issired anẓaṛ akalDad ilmed afgan awalImaziɣen ran tafuktImaziɣen xsan tafsutYessefk yal ass ad nuɣal tafukt,afad ad nazzel f tallestDad nessufeɣ targitDad nuɣal tafuktDad nuɣal tafsut Anwa i d Yonas Winsen ? Yonas Winsen ilul deg useggas n 1992 di tamurt n Lmerruk. Akka tura yella d aslaɣmay n addal amaziɣ Tammazla (ẓret ablug-is dagi). Yettaru ama d tamedyazt, ama d tasirt. Taswiεt-a yettxemmim... [Lire la suite]
08 mars 2013

Ticki (asefru i tilawin n umaḍal meṛṛa) - Ait Slimane Hamid

I tilawin n umaḍal meṛṛa Ticki Ticki ẓeqfent tliwa Ticki aɣurar yuɣ leqrar Ticki di tekkaw tira Yuɣal wawal d asafer Ticki lebɣi ur t-nufa Inejla yecba aɛeṭṭar D ṣṣut-im iyi-seḥlen Ileqeḥ deg-i asirem Ticki di icewweq leḥzen Lferḥ ass-n yennuɣna Ticki tecmet tuɣ amkan Tahuskayt ur d-tegri ara Ticki ussan ccgen i zzman Yissen i tenxar lehna D tamuɣli-m iyi-seḥlen Tleqem deg-i asirem Ticki di teqfar tafat Yewεar ubrid i uwali Ticki d-aɣ-terẓag tudert Ґer lmut wuɣur nettεani Ticki di teẓẓay teswaεt Ґef tayeḍ i nettnadi D awal-im... [Lire la suite]

08 mars 2013

Ґef tmeṭṭut nutni nnan-d, nekkni ad nini - Ait Slimane Hamid

      Anwa ur d-newwi fell-as awal ? D ameddaḥ neɣ d amusnaw, d afellaḥ neɣ d win yeɣran, d agellid neɣ d axemmas, d amerkanti neɣ d aẓawali, d lwali neɣ d abudali, d lmumen neɣ d amjaḥ... Anwa akka ur d-newwi awal fell-as ?Anta tagi ?  D tameṭṭut. Amek akken-nni ? Yakk bɣan-tt, yakk ttagaden-tt. Ayen akken-nni ? Ahat imi d tala n tudert qqusen-t ! Nnan-d seg yidis n Adam id-tefruri. D tidet neɣ d tikerkas, aya ḥedd ur t-yegzi. Ulayɣer tikli deg yir aḥriq, imi aya ur yelli d... [Lire la suite]
25 janvier 2013

Itbir d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

 Itbir d tweṭṭuft Amedya nniḍen nufa-t Yis tban-d ugar taluft. Di tedyant tis snat Is-d-yeḍran i tweṭṭuft Di terga iwumi ṣfan waman Yers-d ad yessew yetbir. Yiwet n tweṭṭuft id-yeknan, Teγli-d, yerkeb-itt lḥir. Teεṛeḍ ad d-tuγal s amkan Maca i lεum ur tezmir. Mi tt-id-iwala yetbir Amzun di lebḥar teḥṣel, Imi yesεa deg wul-is lxir, Iεawen-itt akken ad d-terwel Akken ad tt-yeslek deg uγraq, Yeddem-d aẓenẓun d arqaq, Iger-it armi d ttnaṣif. Taweṭṭuft γur-s tεelleq, Tezger-d armi telḥeq, Rsen iḍarren-is di rrif. Itbir d-illan... [Lire la suite]
21 janvier 2013

Mebla awennit : leǧwameε n tura

Tettwaṭṭef-d tugna di : Iɣil n wuccen/Tizi Wezzu
17 janvier 2013

Said Ould Oulhadj : "Tira, γur-i, d attekki di lebni n kra"

Tadiwennit akked Said Ould Oulhadj Tasekla ablug : Mi ara yettwali mass Said Ould Oulhadj γer lemri, d acu i yettwali ? Said Ould Oulhadj : Ur skidibeγ ara fell-ak di lemri ttwaliγ deg yiman-iw leḥnana s yiwen wawal. Tira d tamara ? Tira, γur-i, d attekki di lebni n kra donc d lwağeb. D acu i izemren ad idegger amdan γer tira n tmedyazt ? Dγa kečč si tama-k ḥku-aγ-d ma tecfiḍ γef usefru inek amezwaru ? Ayen yettdeggiren amdan ad yexdem tamedyazt, ttwaliγ d akken, yezmar ad yili yewret di jeddi-s neγ di baba-s neγ yiwen di... [Lire la suite]