21 janvier 2013

Mebla awennit : leǧwameε n tura

Tettwaṭṭef-d tugna di : Iɣil n wuccen/Tizi Wezzu

27 novembre 2012

Nekk ferneγ ad ḍseγ !

Uqbel tifranin / Sakin kfant tefranin Udem n tefranin di tmurt nneγ
21 novembre 2012

Isefra n tayri - Fahim Messaoudene

      Sin isefra n tayri n Fahim Messaoudene i wen-d-nefren, nessels-asen tugniwin icebḥen. Nessaram ad awen-εeğben. (Tekkit γef tugna akken ad d-timγur) Nemyexzar s wallen Nebγa akken ara nettili Aẓar-nni iγ-icerken Ncud-it-id s tmuγli Ul-nni ikem-iḥemlen Deg-s tayeḍ ur telli D netta ikem-yextaren Yid-m yebγa taddukli Asmi ikem-teẓra tiṭ-iw I am-igga wul-iw leqrar Teγli zariεa n tayri-w Deg ul-iw tefka aẓar Swiγ-tt s imeṭṭawen-iw Teǧǧuǧeg tnewwar Ḥarzeγ-tt d sser-iw Alama yefna laεmar   ... [Lire la suite]
16 novembre 2012

Isefra iwezlanen - Fahim Messaoudene

Asefru γef tegmat : Win yesεan aḥbib-is deg wul S leεqel d lmeεqul Yekseb dheb deg ufus-is Lebda yethenna wul-is Ad tettafeḍ-t dima sdat-k Kečč neγ netta, yiwen Akken ibγu fell-ak tecbek Yid-k i lebda d amεiwen Asefru n unuγni (leḥzen) : Nekk d wul-iw d imenγi Negguma ad nefru Sbaḥ meddi d imeṛẓi Yebγa ad nemsebru Nekk d wul-iw di lehlak Nugad tiselbi Di sin nettrağu leslak Ґer sidi Ṛebbi Nekk d wul-iw d aḥebber Sbaḥ tameddit Ugadeγ teγzi n leεmer Ugadeγ ddunit
10 novembre 2012

Isefra n tayri - Sεid At Mεemmer

      Tlata isefra n Sεid At Mεemmer i wen-d-nefren, nessels-asen tugniwin icebḥen. Nessaram ad awen-εeğben. (Tekkit γef tugna akken ad d-timγur) Ad xsint akk teftilin Ad aγent kan tcemmaεin Si Muḥ ad aγ-d-yecnu Γur-i ad d-teẓẓleḍ ifassen-im Dγa nekk ad d-bedreγ isem-imAqerru-w γur-m ad n-yeknu Itran sennig nneγ ur d-gerrin Swadda ad aγ-d-ttwalin Leεyaḍ ulac ansi ur as-d-slin Si Muḥ s ttawil kan i icennu Azekka-nni mi ara d-naki A d-naf mazal-aγ deg igenni Dγa ad nernu ad nemyeẓmaḍ Ccna n Si Moh... [Lire la suite]
09 novembre 2012

Taḍsa tessiγzif leεmer

         Ad d-nuγal ihi s tkarikaturin akked tugniwin yesseḍsayen id-newwi sya usya, id-nerra nekkni γer tagi nneγ. Sarameγ ad aken-id-tas teḍsa neγ meqqar d acmumeḥ. Tanemmirt-nwen imi tetabaεem ablug nneγ.