08 mars 2013

Ticki (asefru i tilawin n umaḍal meṛṛa) - Ait Slimane Hamid

I tilawin n umaḍal meṛṛa Ticki Ticki ẓeqfent tliwa Ticki aɣurar yuɣ leqrar Ticki di tekkaw tira Yuɣal wawal d asafer Ticki lebɣi ur t-nufa Inejla yecba aɛeṭṭar D ṣṣut-im iyi-seḥlen Ileqeḥ deg-i asirem Ticki di icewweq leḥzen Lferḥ ass-n yennuɣna Ticki tecmet tuɣ amkan Tahuskayt ur d-tegri ara Ticki ussan ccgen i zzman Yissen i tenxar lehna D tamuɣli-m iyi-seḥlen Tleqem deg-i asirem Ticki di teqfar tafat Yewεar ubrid i uwali Ticki d-aɣ-terẓag tudert Ґer lmut wuɣur nettεani Ticki di teẓẓay teswaεt Ґef tayeḍ i nettnadi D awal-im... [Lire la suite]

08 mars 2013

Ґef tmeṭṭut nutni nnan-d, nekkni ad nini - Ait Slimane Hamid

      Anwa ur d-newwi fell-as awal ? D ameddaḥ neɣ d amusnaw, d afellaḥ neɣ d win yeɣran, d agellid neɣ d axemmas, d amerkanti neɣ d aẓawali, d lwali neɣ d abudali, d lmumen neɣ d amjaḥ... Anwa akka ur d-newwi awal fell-as ?Anta tagi ?  D tameṭṭut. Amek akken-nni ? Yakk bɣan-tt, yakk ttagaden-tt. Ayen akken-nni ? Ahat imi d tala n tudert qqusen-t ! Nnan-d seg yidis n Adam id-tefruri. D tidet neɣ d tikerkas, aya ḥedd ur t-yegzi. Ulayɣer tikli deg yir aḥriq, imi aya ur yelli d... [Lire la suite]