08 mars 2013

Ticki (asefru i tilawin n umaḍal meṛṛa) - Ait Slimane Hamid

I tilawin n umaḍal meṛṛa Ticki Ticki ẓeqfent tliwa Ticki aɣurar yuɣ leqrar Ticki di tekkaw tira Yuɣal wawal d asafer Ticki lebɣi ur t-nufa Inejla yecba aɛeṭṭar D ṣṣut-im iyi-seḥlen Ileqeḥ deg-i asirem Ticki di icewweq leḥzen Lferḥ ass-n yennuɣna Ticki tecmet tuɣ amkan Tahuskayt ur d-tegri ara Ticki ussan ccgen i zzman Yissen i tenxar lehna D tamuɣli-m iyi-seḥlen Tleqem deg-i asirem Ticki di teqfar tafat Yewεar ubrid i uwali Ticki d-aɣ-terẓag tudert Ґer lmut wuɣur nettεani Ticki di teẓẓay teswaεt Ґef tayeḍ i nettnadi D awal-im... [Lire la suite]