29 novembre 2013

Ẓdeč d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (Tas. Lounès Amziane)

   Ẓdeč d tweṭṭuft Kra i yekka unebdu Ẓdeč tcennu tettiẓẓif. Ma d asmi id-yezzi waḍu N ccetwa, tḥuss-as i lḥif. Ur tesɛi ula d tubbit N yizi neɣ n yijirmeḍ Ґer tweṭṭuft abrid tewwi-t. S axxam-is mi akken tewweḍ, Deg-s teḍleb areṭṭal N kra n yiɛeqqayen n yirden. Tewɛed-itt mi ara d-yuɣal Lawan n tmegra ad d-wejden. Yerna ad teṭṭef deg wawal; Aɣram d ayen ara iziden. D acu tessnem taweṭṭuft Ur tḥemmel ara areṭṭal. Tesseqsa-tt ɣef ssebba n taluft; "D acu txedmeḍ deg uẓɣal?" "Lliɣ cennuɣ am yiḍ am uzal S ṭṭul ur ḥebbseɣ... [Lire la suite]

25 janvier 2013

Itbir d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

 Itbir d tweṭṭuft Amedya nniḍen nufa-t Yis tban-d ugar taluft. Di tedyant tis snat Is-d-yeḍran i tweṭṭuft Di terga iwumi ṣfan waman Yers-d ad yessew yetbir. Yiwet n tweṭṭuft id-yeknan, Teγli-d, yerkeb-itt lḥir. Teεṛeḍ ad d-tuγal s amkan Maca i lεum ur tezmir. Mi tt-id-iwala yetbir Amzun di lebḥar teḥṣel, Imi yesεa deg wul-is lxir, Iεawen-itt akken ad d-terwel Akken ad tt-yeslek deg uγraq, Yeddem-d aẓenẓun d arqaq, Iger-it armi d ttnaṣif. Taweṭṭuft γur-s tεelleq, Tezger-d armi telḥeq, Rsen iḍarren-is di rrif. Itbir d-illan... [Lire la suite]
15 janvier 2013

Aγyul iεebban taḍuṭ d uγyul iεebban lmelḥ (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

Aγyul iεebban taḍuṭ d uγyul iεebban lmelḥ Yella zik yiwen n urgaz Yetteddu am ugellid Mi akken id-yenher s uεekkaz Sin n yeγyal deg webrid Yiwen di tikli iγawel, Ishel-as webrid, yuzzel Imi d taḍuṭ i iεebba Wayeḍ idda kan s leεqel; Di tikli iḥwağ aḥellel; Yewwi lmelḥ γef tbarda Ddan acḥal deg yiberdan; Ulin acḥal d tiγalin; Zegren aṭas n yiγezṛan Suggten tikli ayen din. Akken armi wwḍen s asif, Tiqenṭert akken ad tt-zegren. Xuylen, dγa bedden di rrif, Ugin ad aẓen iḍaṛṛen. Argaz-nni yetεeğğeb; Yal ass syin i zegger. Ґef wi... [Lire la suite]
09 janvier 2013

Yennayer : amezruy d wansayen - Amziane Lounès

     Yennayer d ass amenzu deg tfada1 n tfellaḥt seg umezruy aqdim γer yimaziγen di yal tama di Tefriqt n ugafa. Iqubel-d amenzu n “Janvier” deg tfada Julien i iwexxren ass-a s 13 n wussan γef tfada grégorien. D ayen ara yerren amenzu n Yennayer ad d-yezdi d 14 Janvier. Yella-d leγlaḍ n sin n wussan si leqdic n tdukliwin tidelsanin tiqdimin yekkaten ad yidir wansay-agi. S waya ṭṭfent deg wazemz n 12 Janvier d amenzu n yennayer. Kra seg umezruy :       Deg useggas n 1968... [Lire la suite]
29 novembre 2012

Tadyant n sin yiserdyan (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

Tadyant n sin yiserdyan Llan sin n yiserdyanLwaḥid i wwin abrid.Yiwen ttεebga-s d ajilban,Wayeḍ iḥseb laṣel-is d lğidImi d idrimen is-εebban.Idrimen-nni iεebba d widN tebzert-nni id-jubanWid is-yettarran lqid. Ur yebγi ḥed d amalalTaεkemt iwakken ad s-tifsusSi zzux yedda s uqlaqalYerna iεelleq nnaqus.Mi itteddu deg ubrid, yemlalImukar yerna mačči drus Imukar ruḥen ẓedmenҐef wi ikesben adrim γur-sAbrid mi d as-t-id-gezmenṬṭfen-t deg uleggam; yeḥbes.Wwten-t, suzzlen-t d idammen;Mi t-εerran ğğan-t weḥd-s. Yenna mi d-yegra yeḥṣel,Mi... [Lire la suite]