08 mars 2013

Ticki (asefru i tilawin n umaḍal meṛṛa) - Ait Slimane Hamid

I tilawin n umaḍal meṛṛa Ticki Ticki ẓeqfent tliwa Ticki aɣurar yuɣ leqrar Ticki di tekkaw tira Yuɣal wawal d asafer Ticki lebɣi ur t-nufa Inejla yecba aɛeṭṭar D ṣṣut-im iyi-seḥlen Ileqeḥ deg-i asirem Ticki di icewweq leḥzen Lferḥ ass-n yennuɣna Ticki tecmet tuɣ amkan Tahuskayt ur d-tegri ara Ticki ussan ccgen i zzman Yissen i tenxar lehna D tamuɣli-m iyi-seḥlen Tleqem deg-i asirem Ticki di teqfar tafat Yewεar ubrid i uwali Ticki d-aɣ-terẓag tudert Ґer lmut wuɣur nettεani Ticki di teẓẓay teswaεt Ґef tayeḍ i nettnadi D awal-im... [Lire la suite]

08 mars 2013

Ґef tmeṭṭut nutni nnan-d, nekkni ad nini - Ait Slimane Hamid

      Anwa ur d-newwi fell-as awal ? D ameddaḥ neɣ d amusnaw, d afellaḥ neɣ d win yeɣran, d agellid neɣ d axemmas, d amerkanti neɣ d aẓawali, d lwali neɣ d abudali, d lmumen neɣ d amjaḥ... Anwa akka ur d-newwi awal fell-as ?Anta tagi ?  D tameṭṭut. Amek akken-nni ? Yakk bɣan-tt, yakk ttagaden-tt. Ayen akken-nni ? Ahat imi d tala n tudert qqusen-t ! Nnan-d seg yidis n Adam id-tefruri. D tidet neɣ d tikerkas, aya ḥedd ur t-yegzi. Ulayɣer tikli deg yir aḥriq, imi aya ur yelli d... [Lire la suite]
14 janvier 2013

Lmektub d inumak-is di tmedyazt taqbaylit - Ait Slimane Hamid

     “Lmektub d yiwet n tezmert id-yekkan nnig-nneɣ akken ad tseddu, nebɣa neɣ ur nebɣi, timsal ara yettaččaren tudert n yal yiwen seg-nneɣ”. D wa i d anamek id-as-yesfka usegzawal i lmektub. Yettkemil diɣ (usegzawal) yeqqar : “lmektub d asmed n tedyanin i neǧrent tregwa n tudert n yal amdan neɣ n yal timeti. Amud-agi n tedyanin, yefɣen lebɣi n umdan neɣ n tmeti, aḥkim-is d lqedra tuffirt, tin ɣef ur yedli yiwen”.      Lmektub, di yal zzman, yecɣeb tidmi n yemdanen. Izemniyen, imusnawen,... [Lire la suite]
05 janvier 2013

Yannayer tanfust ɣef tebna timadit - Ait Slimane Hamid

     Am yal aseggas igduden imaziɣen tebdadden i usfugel1 n umenzu n useggas Amaziɣ. Yal tamnaḍt d acu n wansay2 s wamek i d-yettili usfugel-agi. Anect-a yemgared si tama ɣer tayeḍ. Lɣerẓa n unamek n usfuggel n Yannayer teqqen ɣer tedyant umezruy yeḍran 2963 n yissagasen aya. Agdud amaziɣ yettaga azal i wass n "13 janvier" (ɣer kra 12 di janvier) acku azmez-agi yerra lwelha ɣer tagara n trad id-yellan gar tiserdest3 n yimaziɣen d wid n iferɛunen n Maṣer (936 iseggasen uqbel tallalit n Ɛissa) deg agellid Ccicnaq... [Lire la suite]
14 novembre 2012

Ait Slimane Hamid : "Nekkni tewwi-d ad nebγu wama tazmert nezmer !"

Tadiwennit akked Ait Slimane Hamid Tasekla ablug : Mass Ḥamid Ayt Sliman azul fell-ak. Ansuf yis-k γer "tasekla.canalblog". Di tazwara ini-aγ-d d acu i d amaru γur-k ? Ait Slimane Hamid : Tanemmirt. Amaru mačči d win yedmen imru. Amaru d win turza tikti akken ad tawwi ɣer yiwet n tdiwenint akked yiman-is. Ifyar tewwi-d ad meslayen « Nekk » yellan d lsas n yixef akken ad jaben tiririt ɣef unamek n tudert. Ayen i tella ? I wacu umu tella ? Amaru di tillawt yegger deg wennar n weskasi isufar id yettawin imɣan n unadi ɣef tide, tin... [Lire la suite]
12 novembre 2012

Asfedwec (asefru) - Ait Slimane Hamid

      Yiwen n usefru n Ait Slimane Hamid. S usefru-agi ihi ara nini i Ḥamid ansuf yis-k γer ublug n tsekla. Tura tzemrem ad tafem ungal yura Ait Slimane Hamid "tawenza" di Tamkarḍit nneγ (aḥric "ungalen"). Rğut selazekka tadiwennit akked mass Ḥamid anda ara d-nejbed aṭas n temsal. Sya ar ass-n la nettrağu iwenniten nwen. A wid itt-yettedεan ɣef waman I yixef ma ad yerεiεec ? Iṭij deg igenni yeγman Yeswa-ten mebla askerwec Xas yeγba wayen yellan Wis ma s leγẓaẓ d ukerrec Ma d nekk idehmen ussan Yeqqel-iyi... [Lire la suite]