21 janvier 2013

Mebla awennit : leǧwameε n tura

Tettwaṭṭef-d tugna di : Iɣil n wuccen/Tizi Wezzu

27 novembre 2012

Nekk ferneγ ad ḍseγ !

Uqbel tifranin / Sakin kfant tefranin Udem n tefranin di tmurt nneγ
09 novembre 2012

Taḍsa tessiγzif leεmer

         Ad d-nuγal ihi s tkarikaturin akked tugniwin yesseḍsayen id-newwi sya usya, id-nerra nekkni γer tagi nneγ. Sarameγ ad aken-id-tas teḍsa neγ meqqar d acmumeḥ. Tanemmirt-nwen imi tetabaεem ablug nneγ.
24 octobre 2012

Lεid tamerbuḥt

      Ablug-agi nwen n tsekla yessaram-awen lεid tamerbuḥt s waṭas n tumert, tayri d tmusni. Dγa imi id-nettmeslay γef tumert nenna-as ad aken-id-nesseḍs cwiṭ s ifɣal-agi (tikarikaturin) i itezzin ussan-a deg uẓeṭṭa. Aznem-aneγ-d ula d kunwi kra n wayen tesεam yeεnan lεid ama d ifγal ama d tibratin tiwezlanin (sms) ama d iḍrisen ama d ayen nniḍen.     Lεid tameggazt tikkelt nniḍen. La nettrağu azzun-nwen.