29 novembre 2013

Ẓdeč d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (Tas. Lounès Amziane)

   Ẓdeč d tweṭṭuft Kra i yekka unebdu Ẓdeč tcennu tettiẓẓif. Ma d asmi id-yezzi waḍu N ccetwa, tḥuss-as i lḥif. Ur tesɛi ula d tubbit N yizi neɣ n yijirmeḍ Ґer tweṭṭuft abrid tewwi-t. S axxam-is mi akken tewweḍ, Deg-s teḍleb areṭṭal N kra n yiɛeqqayen n yirden. Tewɛed-itt mi ara d-yuɣal Lawan n tmegra ad d-wejden. Yerna ad teṭṭef deg wawal; Aɣram d ayen ara iziden. D acu tessnem taweṭṭuft Ur tḥemmel ara areṭṭal. Tesseqsa-tt ɣef ssebba n taluft; "D acu txedmeḍ deg uẓɣal?" "Lliɣ cennuɣ am yiḍ am uzal S ṭṭul ur ḥebbseɣ... [Lire la suite]