25 janvier 2013

Itbir d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

 Itbir d tweṭṭuft Amedya nniḍen nufa-t Yis tban-d ugar taluft. Di tedyant tis snat Is-d-yeḍran i tweṭṭuft Di terga iwumi ṣfan waman Yers-d ad yessew yetbir. Yiwet n tweṭṭuft id-yeknan, Teγli-d, yerkeb-itt lḥir. Teεṛeḍ ad d-tuγal s amkan Maca i lεum ur tezmir. Mi tt-id-iwala yetbir Amzun di lebḥar teḥṣel, Imi yesεa deg wul-is lxir, Iεawen-itt akken ad d-terwel Akken ad tt-yeslek deg uγraq, Yeddem-d aẓenẓun d arqaq, Iger-it armi d ttnaṣif. Taweṭṭuft γur-s tεelleq, Tezger-d armi telḥeq, Rsen iḍarren-is di rrif. Itbir d-illan... [Lire la suite]

21 janvier 2013

Mebla awennit : leǧwameε n tura

Tettwaṭṭef-d tugna di : Iɣil n wuccen/Tizi Wezzu
17 janvier 2013

Said Ould Oulhadj : "Tira, γur-i, d attekki di lebni n kra"

Tadiwennit akked Said Ould Oulhadj Tasekla ablug : Mi ara yettwali mass Said Ould Oulhadj γer lemri, d acu i yettwali ? Said Ould Oulhadj : Ur skidibeγ ara fell-ak di lemri ttwaliγ deg yiman-iw leḥnana s yiwen wawal. Tira d tamara ? Tira, γur-i, d attekki di lebni n kra donc d lwağeb. D acu i izemren ad idegger amdan γer tira n tmedyazt ? Dγa kečč si tama-k ḥku-aγ-d ma tecfiḍ γef usefru inek amezwaru ? Ayen yettdeggiren amdan ad yexdem tamedyazt, ttwaliγ d akken, yezmar ad yili yewret di jeddi-s neγ di baba-s neγ yiwen di... [Lire la suite]
15 janvier 2013

Aγyul iεebban taḍuṭ d uγyul iεebban lmelḥ (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

Aγyul iεebban taḍuṭ d uγyul iεebban lmelḥ Yella zik yiwen n urgaz Yetteddu am ugellid Mi akken id-yenher s uεekkaz Sin n yeγyal deg webrid Yiwen di tikli iγawel, Ishel-as webrid, yuzzel Imi d taḍuṭ i iεebba Wayeḍ idda kan s leεqel; Di tikli iḥwağ aḥellel; Yewwi lmelḥ γef tbarda Ddan acḥal deg yiberdan; Ulin acḥal d tiγalin; Zegren aṭas n yiγezṛan Suggten tikli ayen din. Akken armi wwḍen s asif, Tiqenṭert akken ad tt-zegren. Xuylen, dγa bedden di rrif, Ugin ad aẓen iḍaṛṛen. Argaz-nni yetεeğğeb; Yal ass syin i zegger. Ґef wi... [Lire la suite]
14 janvier 2013

Lmektub d inumak-is di tmedyazt taqbaylit - Ait Slimane Hamid

     “Lmektub d yiwet n tezmert id-yekkan nnig-nneɣ akken ad tseddu, nebɣa neɣ ur nebɣi, timsal ara yettaččaren tudert n yal yiwen seg-nneɣ”. D wa i d anamek id-as-yesfka usegzawal i lmektub. Yettkemil diɣ (usegzawal) yeqqar : “lmektub d asmed n tedyanin i neǧrent tregwa n tudert n yal amdan neɣ n yal timeti. Amud-agi n tedyanin, yefɣen lebɣi n umdan neɣ n tmeti, aḥkim-is d lqedra tuffirt, tin ɣef ur yedli yiwen”.      Lmektub, di yal zzman, yecɣeb tidmi n yemdanen. Izemniyen, imusnawen,... [Lire la suite]
11 janvier 2013

Aseggas ameggaz 2963

       Ilmend n useggas amaziγ amaynut ablug n tsekla yessaram-awen talwit, tawant, tayri, tamusni d wayen akk yelhan. Aseggas ameggaz 2963 Ґret :Yannayer tanfust ɣef tebna timadit - Ait Slimane HamidTibratin tiwezlanin (sms) i userbeḥ n useggas amaynutYennayer : amezruy d wansayen - Amziane Lounès Qqimet yid-nneɣ
Posté par Nekkini à 20:00 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,

09 janvier 2013

Yennayer : amezruy d wansayen - Amziane Lounès

     Yennayer d ass amenzu deg tfada1 n tfellaḥt seg umezruy aqdim γer yimaziγen di yal tama di Tefriqt n ugafa. Iqubel-d amenzu n “Janvier” deg tfada Julien i iwexxren ass-a s 13 n wussan γef tfada grégorien. D ayen ara yerren amenzu n Yennayer ad d-yezdi d 14 Janvier. Yella-d leγlaḍ n sin n wussan si leqdic n tdukliwin tidelsanin tiqdimin yekkaten ad yidir wansay-agi. S waya ṭṭfent deg wazemz n 12 Janvier d amenzu n yennayer. Kra seg umezruy :       Deg useggas n 1968... [Lire la suite]
07 janvier 2013

Tibratin tiwezlanin (sms) i userbeḥ n useggas amaynut - Aseggas ameggaz 2963

     Azul fell-awen. Tamaziγt ilaq ad tt-naru di yal amkan. Tikkelt-agi ihi di tilifun i userbeḥ n useggas amaynut 2963. Ddaw-agi kra n imedyaten n tebratin i tzemrem ad taznem. Aznem-aγ-d ula d kunwi tibratin nwen Aseggas ameggaz ara d-yawin sseḥa, affud n wuzzal, tamusni s tusda, adrim s zyada, tawacult ad tefreḥ wa ad terwu, tamurt ad teḥlu. Aseggas ameggas; taḍsa ad tezgu γef yimi,lferḥ ad yeččar iciwi, tayri ad d-tewwet am tristi. Ma yebγa Rebbi ad d-tas ula d ladimukrasi Yeffeγ useggas, ad yekcem... [Lire la suite]
05 janvier 2013

Yannayer tanfust ɣef tebna timadit - Ait Slimane Hamid

     Am yal aseggas igduden imaziɣen tebdadden i usfugel1 n umenzu n useggas Amaziɣ. Yal tamnaḍt d acu n wansay2 s wamek i d-yettili usfugel-agi. Anect-a yemgared si tama ɣer tayeḍ. Lɣerẓa n unamek n usfuggel n Yannayer teqqen ɣer tedyant umezruy yeḍran 2963 n yissagasen aya. Agdud amaziɣ yettaga azal i wass n "13 janvier" (ɣer kra 12 di janvier) acku azmez-agi yerra lwelha ɣer tagara n trad id-yellan gar tiserdest3 n yimaziɣen d wid n iferɛunen n Maṣer (936 iseggasen uqbel tallalit n Ɛissa) deg agellid Ccicnaq... [Lire la suite]
01 janvier 2013

Aseggas ameggaz 2013 !

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4      Deg ugani n unekcum n useggas nneγ amaynut 2963 « tasekla.canalblog.com » ad tessaram i akk imeγriyen-is aseggas ameggaz 2013. Nessaram d aseggas ara d-yawin tayri, talwit d tmusni. D aseggas daγen ara d-yawin affud i tikli id-tewwi tsekla tamaziγt.  Ad tidir tmaziγt. Ad tidir tsekla. Aseggas ameggaz 2013Tayri, talwit d tmusni Tiγri i uttekki :... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 15:26 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,