“Lmektub d yiwet n tezmert id-yekkan nnig-nneɣ akken ad tseddu, nebɣa neɣ ur nebɣi, timsal ara yettaččaren tudert n yal yiwen seg-nneɣ”. D wa i d anamek id-as-yesfka usegzawal i lmektub. Yettkemil diɣ (usegzawal) yeqqar : “lmektub d asmed n tedyanin i neǧrent tregwa n tudert n yal amdan neɣ n yal timeti. Amud-agi n tedyanin, yefɣen lebɣi n umdan neɣ n tmeti, aḥkim-is d lqedra tuffirt, tin ɣef ur yedli yiwen”.

     Lmektub, di yal zzman, yecɣeb tidmi n yemdanen. Izemniyen, imusnawen, at wawal d tira kkes-d amek ur d-wwin deg unadi-nsen (ɣef inumak n lmektub) akken ad sefrun acu i d lmeɛna-ines. Yal yiwen anta tamuɣli i as-yefka. Ґer André Malraux (1901-1976) lmektub mačči d lmut. Lmektub d ayen yakk id-iḍerrun neɣ id-yettnulfun, yettḥatimen ɣef umdan ad yegzi tafirt n yiman-is (la conscience de soi). Si Lǧiha-s Emil Cioran (1911-1995) yettwali d akken win ur numin ara s lmektub werǧin yeddir. Jean Giraudoux (1882-1944) netta yeqqar : “lmektub d azrireg amɣiwel n wakud”. Si tama-s Romain Rolland (1866-1944) yenna : “lmeḥtum (l’impératif) d nekkni i yettnadin fell-as”. Ihi am akka nettwali, tawenza teṣṣaweḍ (ɣer yiswi-s) widen umu yehwa, tdeggir (ɣer yiswi-s) widen umu ur yehwi ara. Lmeɛna n wawal d akken amdan yella d anekruf zdat n lmehṭum. Tudert-is tella deg yirebbi n lmektub. Ayen id-yeẓda lebɣi n lmektub, nebɣa-t neɣ ur t-nebɣi, leqrar-is d tilin. Amdan ma yefka azuɣer i tira n twenza timsal ad d-nulfunt s shala, ma yella yegga nmara ur yezmir ad iqereɛ kra. Ahat anziyen n teqbaylit ttakken-d tugna iwenɛan ɣef tedyant-agi imi deg wawal neqqar : “ayen yuran ad iɛeddi” neɣ “tira n twenza ur tṣefeḍ” neɣ “akka id-aɣ-yura”.

D aḥulfu-agi nesɛa mgal lmektub i yeǧǧen tidmi–nneɣ teqqaz trennu akken ad tegzi lɣerẓa n tira yellan ɣef twenza. Ayen yeḍran d wayen id-iḍerun neɣ ara d-yeḍrun ɣer tuget n yegduden yeddez yebrez imi si zzman i yura. Imi yura ilaq ad yenulfu, ilaq ad yilli, ilaq ad yeḍru. Lmektub yella i lmeḥtum d akken. Amdan yerbeḥ neɣ yexṣer, yuli neɣ yuder d lmektub-is id-as-iraden akken. Amdan cbiha-s d ifer yeselɛeb waḍu n lqedra akken ad yeɣli neɣ ad yezg anda kan id-as-yehwa i nettat. Deg tidmi n yemdanen lmeḥtum d lebɣi n lqedra, u lqedra leqlam-is werǧin yecceḍ.

Telha tmuɣli yefka umdan i lmektub neɣ dirit wi cqa, imi ay akken yebɣu yili, mi teẓẓay teɛkemt n tudert ɣef yixef taɣzint-nneɣ tettqelib ɣef isufar n ṣṣber deg usbibi n dnub i lmektub. Ґef ubeḥnuq-is i nṣeffeḍ tucḍiwin-nneɣ, asḥisef-nneɣ, ɣelluy-nneɣ deg ubrid tenǧer ddunit. Di yal tikkelt deg ara yeknu lebɣi-nneɣ i lebɣi n weɛdaz, neɣ ad yeḥnunef zdat icqirriwen n tudert, neɣ ad yeḍḥu yekna zdat taẓayt n tedyanin id-tettnawal tudert, yal mi ara aɣ-yeseḥfu unadi ɣef isufar yettagen lemqud i temɛict, yal mi ara aɣ-yessefcal unamar n wussan, yal mi ara d-yeḍḥu negguma ad neqḍeɛ abrid s tikli, yal mi ara  aɣ-id-rran leḥyuḍ n tillawt, nettṣebbir iman-nneɣ s wawalen-agi id-yugman di lbir n timurṣad dɣa neqqar-as : “akka i ijerred ɣef unyir, d wa i d lmektub, akka i iqader di twenza, akka id aɣ-yura...”.

I wakken ad yessusem uqlileḥ s wacu tecweḍ tasa, lmektub d tabarda yelhan. Deg udem-agi yettuɣal lmektub d ajermuq s wacu nxenneq tiɣri n tafirt-nneɣ id-aɣ-yettqazamen s tuzmiwin qerriḥen yal mi ara nemderkel ɣef ublaḍ n facal. Mi nḥulfa s temẓi n tezmert-nneɣ mgal ddunit, nesseḍlam tawenza, nettara-tt d nettat i d aserggel zdat lḥewj n ṭmeɛ n lebɣi uxmit yefren deg ixfawen-nneɣ. Aya nettemlil yid-s deg yifyar-agi n Matoub Lounes :
            Ur d-iyi-sseḍlam
            Seḍlem lmektub yeɛṣan
            Ur yuli wexxam
            S tayri n temẓi iɣ-yeǧǧan
            Taggara nezdeɣ d ṭlam
            Iruḥ yakk wayen nessaram
            Ddunit tɛebba-am
            Yura way-agi id-yeḍran

Ayen iɣ-yuɣen, ayen iɣ-yeseqraḥen, ayen iɣ-iregglen abrid ɣef wayen nettnadi neɣ nessarem d tawenza. D nettat i d aɣalad isudden iberden fell-aɣ. Axṣim n wayen iḥebbken deg-nneɣ yellan d amani neɣ d iswi, neɣ d asfillet d lmektub. Lounis Ait Menguellet yewwi-d ɣef unamek n wawal deg ifyar-agi :
            Akka is-yehwa i lmektub
            Lexyuḍ i ncudd yakk fsin
            Anwa ara yawin ddnub
            D wid iɣ-yebḍan ɣef sin

Kra nekseb d kra wuɣur nessaweḍ uqbal tallalit-nneɣ i yura. Tazmert-nneɣ neɣ leɛtab-nneɣ akken ad as-newɛu i miḥlal iɣ-iceɣben llan kan d allalen amer yisen amdan ad yennal ayen yerɣeb di yal aḥric n tudert ama deg wayen yeqnen ɣer tayri neɣ ɣer wayen nniḍen. Qarren ala ayen id aɣ-iketben ara aɣ-yaɣen. Di lǧara n tikti yeqqar Ait Menguellet Lounis :
            Tketbeḍ-iyi
            D ayla-w i d-iyi-fkan
            Tektebeḍ-iyi
            Teṣeḥed-iyi-d di lmizan.

Afran ur yelli ! Ala ayen s wačču yeččur wedlis n tudert ara yesɛun leqrar deg ubrid n ddunit-nneɣ. Akken yebɣu yuzzel umdan neɣ yeqlaleḥ d awezɣi ad yennal ayen ur d-neddi deg tira. Deg akken tafrit-nneɣ temqazem d terzeg n tidet ur nqebel abdil, tikwal yettuɣal uḥiwet n tudert d asḥisef. Di lɣerẓa n wawal yenna Matoub Lounes :
            Limer di telhi twenza-m
            Ad tecbuḍ tizya-m
            Taseṭṭa-m ad terr tili !

Maca tilawt ur d-teclig deg usḥisef n wid meḍruren neɣ yenuɣnan. Tadwat werǧin ad tessefsex ayen teḍbaɛ ɣef unyir. Amedyaz ijerben yal tadyant, yekkan ɣer yal taxlijt n ddunit yezuzun aggasen-is s tuttriwin ur nesɛi lejwab. Yeqqar Si Muḥend u Mḥend :
            A qasem a bu tmenqas
            Tenɣid-aɣ kul ass
            Wehmeɣ d acu i d sebba ?

Ayen nneqma ? Ayen asergel ? Acḥal i yezmer wemdan ad inamer urar n lmektub ? Si Muḥend u Mḥend ur yedrig tamsalt asmi yenna :
             Qassem-agi d lhamel
             Urǧiɣ-t iɛaṭel
             Kul ass ttnajiɣ ɣur-s.

Deg wakken lmektub yeseɛzeg ɣef usuter d uḥalel n yiman, amedyaz yekcem tabḥat n unadi ɣef wayen ara yilin nnig n lmeḥtum. Ixef (di ccew) yettqelib ɣef ttawil s wacu ara yizmir ad yeseknu lmektub zdat lebɣi-s. Di tebḥat am tin, tidmi temɛaber d tilawt akken ad tektil lqis n tselbi n lawan akked tizelgi n tudert. Matoub Lounes yemla-d tixazabiyin n yir aseḥseb deg ifyar-agi :
              Ddunit akka i tebna
              S iḥarqen akked cctawi
              S liser akked lmeḥna
              S wungif akked uḥraymi
              S lḥif n wa akked d wa
              S wacu i yerbeḥ wagi
              Mi tewweḍ tgecrirt ɣer lqaɛ
              Neqqar d sidi Ṛebbi.

Amlelli yewweḍ ɣer lḥed-is, taɣzin teɣunza amayez. Di tɛajajt n wayen izrin yexleḍ lḥeq d lbaṭal, yezdi wannuz ɣer reffu. Di tidmi yemxabalen yekcem kullec di kullec. Amedyaz yettwalin lmektub d lqedra, d qassem, d tawenza, d Ṛebbi yesemsawi urrif, yegzem tilisa ger ṣṣwab akked tufɣa n leɛqel din yenna :
               Anwa yeččan di lḥeq-ik
               Wis d lmektub neɣ d amdan ?
               S ṣṣber ad yeḥfu ṣṣber-ik
               Ul-ik ad t-ɛemren wurfan
               Akken bɣu rḥu accaren-ik
               Mačči ad tesqucreḍ di zzman

Urrif ur d-yelli ara kan akka s ugacur. Tuget di lawan amedyaz yettwali tixurdas yellan, yefhem d akken di kra n tegnatin tira izedwen deg udlis n twenza tuɣal d tadla n wakud. Ґer Lounis Ait Menguellet ula d ayen ijerred leqlam, tikwal, yettneqleb ɣef bab-is :
                Taktabt i ɣriɣ
                Tzegel-itt nnuba

Ihi ula d tira teskiddib ? Werdin tawenza tuɣal di ccek. Anwa yuran ? Amek yura ? Acu i d azal n lqedra deg tira ? Tuttriwin ttegrurucent deg unnar n usfedwec ? Matoub Lounes iger-d lwehma-s ɣef tqulhatin icudden ɣer lmektub deg ifyar-agi :
                 Wis ma d lirada n Rebbi
                 Neɣ d lɛebd is-tt-icumen ?

Akkin Lounis Ait Menguellet, yefka-d ttbut d akken ayen inesxen ɣef twenza ur yesɛi abdil :
                 Ur telli lketba yenfan
                 Lḥeq iban ubrid-is
                 Maca ttbut sellaw yifer-is.

Di lhejna n unadi ɣef sseba yunfen timsal ad smirjiḥent ɣef ufurk n “ih” neɣ “ala”, yuli dexxan n times yuɣen deg yixef. Abbu-ines yesbur i tidmi yegren di tgezdiyin n wetlaf ɣer tegzirin n lwehmat. Di tilawt ahetwir yekker gar wul d “Nekk” ines. Ddwa-s d tarewla. Tarewla ɣef yir zher, ɣef yir tawanza :
                  Aql-i usiɣ-d aberrani
                  Azekka ad ruḥeɣ
                  Ґliɣ-d i taddart-agi
                  Ǧǧet-iyi ad nseɣ
                  Ad awen-freɣ isem-iw
                  Rewleɣ-d i zher-iw
                  Nekk d lmektub gget-iyi
                  Nekk yid-s i nnuɣeɣ !

Tewweḍ liḥala ɣer din. Yerwi lebḥer deg yezder yixef. Lmektub bu cceḥnat ma yerra amdan gar wallen-is ad t-yeselɛeb am ticirt deg wennar n lemḥayen. Ruḥ iṣebren, armi teseḥfa ṣber tuɣwas !
                  A lmektub mmel-iyi-d kan
                  Amkan deg ur k-id-ttemliliɣ
                  Mmel-iyi widen yenfan
                  Bɣiɣ ad yidsen iliɣ
                  Ad ak-beɛdeɣ segmen wussan
                  Ahat iṭij ad t-waliɣ
                  Ad ǧǧeɣ zyada n wurfan
                  Tawwurt n sseɛd ar tt-lliɣ

Allen iqemcen, deg wayen runt, ɣunzant tmuɣli. Abrid yudren ɣer yir tibḥatin, yesseɛraq ayen yellan d wayen yefren. Asgerwel d times ur nesɛi dexxan. Gar sin iberdan annuz neɣ reffu, lxetyar am ujenwi iqeḍɛen. Allaɣ tečča tidi n uxamem yesmenyaf nnmara ɣef tamara, yunef i tiɣri tettkukru taɣzint ad teflali :
                  Gulleɣ ɣur-i ad tedreḍ
                  Xas ad bedleɣ lmektub
                  Ma yenna-d Ṛebbi tjehleḍ
                  Ad as-iniɣ tewwiḍ ddnub

Icetled lefqaɛ anda akken yecceḍ lebɣi. Yulli-d ujajiḥ n lfetna anda akken yekna usirem. Lweɛd xas ma iḥales d igafuren n nneqma, ixef yugi kennu zdat isebdaden n lmeḥtum. Awal (win yakk tejmaɛ tasa) icerreg takmamt n tsusmi yenna : “Rebbi iteddu di nneqma” neɣ “qassem-agi d bu-tlufa”.

Rregmat xas ma teksent urrif ur llint d ddwa ḥellu. Tikwal rregmat d awal kan. Reffu isenden ɣef rregmat iɛebba tazmert n wufal. Amedyaz yefhem belli reffu neɣ rregmat ur zmirent i kra zdat n tidet id-yesufɣen timajatin-is akken s nnmara-s ad tegger ixef yenuɣnin deg yiciwi n tamara . Mi temɣubas, mi yeḥluli urekti n tselbi deg waman n tujegḥa leqrar yettased ansi nniḍen. Ayen yellan d udrig yettifrir am zzit ɣef waman n leɣrur. Tardas iggul ur tt-yezgil yimi. Tagalit werǧin tefka azuɣer i weḥnat. D tin i taɣawsa yewwin imnuda ɣer tafat. Ayen iɣ-yuɣen d wayen ara aɣ-yaɣen iban uniwel-is ansi id yettfuru. Matoub Lounes yegzem i uskasi awal :
                  Muqel tiyita ansi id-tekka
                  Ad teffeḍ d sidi bnadem
                  Ik-id-iḍeqren lemḍla
                  Ґer leḥq-ik akken at yeddem
                  Sidi Rebbi d leqḍra
                  Ur yelli ara d imṣeṭlem
                  Am kečč neɣ wihin neɣ wa
                  Seg-nneɣ ulac win it-yesnan.

Ait Slimane Hamid