05 janvier 2013

Yannayer tanfust ɣef tebna timadit - Ait Slimane Hamid

     Am yal aseggas igduden imaziɣen tebdadden i usfugel1 n umenzu n useggas Amaziɣ. Yal tamnaḍt d acu n wansay2 s wamek i d-yettili usfugel-agi. Anect-a yemgared si tama ɣer tayeḍ. Lɣerẓa n unamek n usfuggel n Yannayer teqqen ɣer tedyant umezruy yeḍran 2963 n yissagasen aya. Agdud amaziɣ yettaga azal i wass n "13 janvier" (ɣer kra 12 di janvier) acku azmez-agi yerra lwelha ɣer tagara n trad id-yellan gar tiserdest3 n yimaziɣen d wid n iferɛunen n Maṣer (936 iseggasen uqbel tallalit n Ɛissa) deg agellid Ccicnaq... [Lire la suite]