20 décembre 2012

Amar Tafat : "Tasekla nneɣ tebda la tettili maca wid yeqqaren idlisen ulac s waṭas"

Tadiwennit akked Amar Tafat Tasekla ablug : Amar tafat, azul fell-ak. Turiḍ yiwen n ungal "abrid n tafat", turiḍ daγen ammud n tullisin "amusnaw" akken id-tessufγeḍ tamedyazt-ik deg yiwen n wammud iwumi tsemmaḍ "awal nsen" rrif n yiwen n udlis nniḍen "taddart tazelmaḍt". Akka ihi nezmer ad d-nini belli ulac agemmaḍ anda ur terriḍ aḍar-ik. Ini-aγ, d acu ik-idegren γer tira ? Amar Tafat : Tamezwarut, azul d ameqran fell-ak ay uḥdiq, s tumert id-rriɣ tiririt i "Tsekla Canalblog". Ihi, ma d ayen iyi-ideggren γer tira-inu s umata, ur... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 23:05 - - Commentaires [2] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , ,

17 décembre 2012

Tamedyazt n Dda Σli - isefra

 Asefru 01 Abrid n Lezzayer γezzif Yak yenğer s lḥif Nekk bdiγ-t-id d iqnaqen Ufiγ tizyaw tettkeyyif Tiḥdayin di rrif Arrac deg uzniq la ttqessiren Ata wul-iw irkeb-it wurrif Yabbuh ya laṭif Lεid-iw akked imeḥbas Asefru 02 Aql-iyi di lḥebs n Delles Snesla tqewwes Deg ucebbak la d-neṭṭili Ini-as i m leεyun Ṭawes balak ad tayes Aql-iyi-n deg wussan-a dayen tura tekfa lγerba-s S ẓalamiṭ ay ḥettbeγ Kul sbaḥ yiwet ad tt-ṛẓeγYis-sent sεeddayeγ ussan Leḥsab-iw mi ara t-fakeγ A leḥbab ad aken-in-awḍeγ Ma yebγa Llah rreḥman ... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 21:09 - - Commentaires [1] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , ,
15 décembre 2012

Tayri-m tcuba times (asefru) - Massinissa Amiali

Tayri-m tcuba times Nekk γur-s la seḥmuyeγ Mi qerbeγ ad iyi-teqqes Ma baεdeγ-tt bezza nṭṭerreγ Tuγal tafat-is tenqes Fukken isγaren id-zedmeγ Siwa irrij id-yegran deg-s Ad iyi-iwanes alama yekfa Fell-i la ttεeddin wussan S tmara i ten-ttqabaleγ Lmektub-iw urεad iban D asawen neγ d lewḍa Ur ufiγ ayen iyi-yehwan Seg wasmi ikem-furqeγ Ass-a εerqen-iyi iberdan Anwa abrid ara aγeγ ? Anwa i d Massinissa Amiali ?       Massinissa Amiali, s tmaziγt Masinisa Σemyali, Massi γer yeqriben, ilul ass n 14/04/1994... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 20:20 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , , ,
12 décembre 2012

Malek Houd : "Win iran tamaziɣt, yeldi ablug"

Tadiwennit akked Malek Houd Tasekla ablug : Amek tegga tudert-ik n umedyaz ? Malek Ḥud : Amedyaz d inigi n tallit yedder, yettidir s yiḥulfan-is yugaren ahat wid n wid I s-d-yezzin. Ad t-naf yeḍsa yid-sen ma ḍsan, Yettru yid-sen ma ttrun. Wanag tudert-iw am tin n Yizzayren msakit… Mi d-nniγ di tazwara "tudert n umedyaz", akken ur sseγlaḍeγ ara imeγriyen nneγ, ad d-smekktiγ belli tettaruḍ daγen tasrit. Tessufγeḍ-d yakan ammud n tullisin "Timsirin n yiḍ". Mmeslay-aγ-d γef udlis-agi d wamek i textareḍ azwel-agi. Ahat akka tura, nnig... [Lire la suite]
09 décembre 2012

Isefra - Ḥsen MARIC

Neqqar asγar ameεwajuUr yemεin ilaq i tmesAcḥal ay ittγurruYessemγar lecγal inesAd ak-yesderγel ad ak-yeεmuMkul mi tḥeqreḍ deg-s D acu id lğameεҐer win ur nettẓalaD acu ay d nnfeεҐer win ur t-nuğiw araD acu ay yezreεWin d aγebbar yufa D acu ay d tayri Ґer win ur n-ḥemmelD acu ay d tikliҐer win ur n-hemmelD acu ay d tiktiҐer win ur n-xemmem Yal lḥağa azal-isAma tella ama drusYettbeddil wudem-isMa nezha neγ nḥusUr neḍmin lkil-isDa izad da ixuṣ Aderγal mačči d win idreγlenD win ur nfeṛṛez i ilaqenAεeẓẓug mačči d win iεeẓgenD win... [Lire la suite]
06 décembre 2012

Talsa i bγiγ (asefru) - Malek Houd

Talsa i bγiγ Yiwen wass deg wussan n tefsut Ddmeɣ-d ul n talsa Ssurgeɣ-d seg-s Kra n lkerh yesɛa D lkerh ijemden D aberkan am yiḍ S tmara i yeffeɣ s tzuliɣt n zzman Ul iwumi d-yeggra cwiṭ n tayri Ssurgeɣ-as diɣen tayri almi yettenfal Talsa merra Tuɣal d leḥmala Ala aḥemmel kan i tessen Ul n wuccen imi ur t-id-ṭṭifeɣ ara Yeqqim yeččur d tixidas d tɣeccact Talsa, tessebleɛ-itt tayri Tuɣal bezzaf telha Terra-tt leḥmala d tayeḍ D acu ara s-geɣ i wul Yessnen kan ad yeḥmmel ? Ddmeɣ-t-id tikkelt-nniḍen Rriɣ-as snat n tmiqwa n lkerh Yuɣal... [Lire la suite]
03 décembre 2012

Tuccent d warraw-is (taneqqist) - Fahim Messaoudene

Tuccent d warraw-is Seg wasmi turew tuccentUr tekfi asiweḍ n lqutWerǧin i tezgil tiremtKullas tettaččaṛ-d tarbutKra d ayefki, kra d aksumWerǧin lluẓen warraw-isKullas nettat deg unezgumAkken ad tidir twacult-isYal mi ara ad d-taweḍ tmedditAd teffeɣ si lɣaṛ-is ar teẓgiAkken alarma d taṣebḥitAyen tufa yettmačča ad t-id-tawiD awtul, d ayaziḍ neɣ aɣerda Ma ulac maḍi ad d-tezzuɣeṛ aɣaṛṛusKra d takaṛḍa kra d ṣyadaWa yedder wa d amuṛḍusArraw-is ur ttɣanfin araAyen isen-id-tewwi ad t-ččenSeg akken ur farren araGer yiḍ d wass... [Lire la suite]
02 décembre 2012

Isefra - BnadeM Amaziγ

Izmawen n tlelli Ad cekreγ At Dwala  Ґef yizem-nni id-trebba  D argaz bu lhiba   Am netta mazal ur nufi ara  Ussan leḥḥun ɣer taggara  Nekkni nedderγel, ur neẓri ara A yemma yemma mel-iyi  Lwennas melmi i yeγli ? Di sin iberdan neḥṣel  Nekkaw, negguma ad nγiwel  Nbib azembil n ddel  Allaγ yeḥmeq, dayen yemxel  Lemmer ad d-nakwi ad nbeddel  Ayen iwumi ur yenwa laɛqel A yemma yemma mel-iyi  Σmiruc anda yeγli? Tamaziɣt d awal iweznenҐar-itt, aru-tt ay amdan  Win... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 17:54 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , ,