Neqqar asγar ameεwaju
Ur yemεin ilaq i tmes
Acḥal ay ittγurru
Yessemγar lecγal ines
Ad ak-yesderγel ad ak-yeεmu
Mkul mi tḥeqreḍ deg-s

Asefru - Ḥsen MARIC

D acu id lğameε
Ґer win ur nettẓala
D acu ay d nnfeε
Ґer win ur t-nuğiw ara
D acu ay yezreε
Win d aγebbar yufa

D acu ay d tayri
Ґer win ur n-ḥemmel
D acu ay d tikli
Ґer win ur n-hemmel
D acu ay d tikti
Ґer win ur n-xemmem

Yal lḥağa azal-is
Ama tella ama drus
Yettbeddil wudem-is
Ma nezha neγ nḥus
Ur neḍmin lkil-is
Da izad da ixuṣ

Asefru - Ḥsen MARIC

Aderγal mačči d win idreγlen
D win ur nfeṛṛez i ilaqen
Aεeẓẓug mačči d win iεeẓgen
D win ur nsell i imeεnen
Agugam mačči d win yeggugmen
D win ur d-neqqar i iwulmen

Asefru - Ḥsen MARIC

Anwa i d Ḥsen MARIC ?
       Ḥsen MARIC, s tefṛansist "Ahcène MARICHE", d amedyaz aqbayli ilul  ass n 21/02/1967 di taddart n Tala n tulmut n tγiwant n Tizi Raced. Yessufeγ-d 5 wammuden n yisefra: Iḍ yukin, Taεezzul-iw, Tiderray, Tibernint d ssellum, Tazlagt n tikta.