Tuccent d warraw-is

Seg wasmi turew tuccent
Ur tekfi asiweḍ n lqut
Werǧin i tezgil tiremt
Kullas tettaččaṛ-d tarbut
Kra d ayefki, kra d aksum
Werǧin lluẓen warraw-is
Kullas nettat deg unezgum
Akken ad tidir twacult-is
Yal mi ara ad d-taweḍ tmeddit
Ad teffeɣ si lɣaṛ-is ar teẓgi
Akken alarma d taṣebḥit
Ayen tufa yettmačča ad t-id-tawi
D awtul, d ayaziḍ neɣ aɣerda
Ma ulac maḍi ad d-tezzuɣeṛ aɣaṛṛus
Kra d takaṛḍa kra d ṣyada
Wa yedder wa d amuṛḍus
Arraw-is ur ttɣanfin ara
Ayen isen-id-tewwi ad t-ččen
Seg akken ur farren ara
Ger yiḍ d wass ttimɣuṛen
Yiwwas yiwen yenna-as:
"A yemma ini-aɣ-d ass-a:
Ikesman-agi iɣ-d-tettawiḍ kullas
Tettxelliseḍ-ten neɣ ala ?"
Tezmumeg-asen tenna-asen awal-a :
"Ass-a ččet, berkat aḥettec
Yiwwas ma yella ur d-uɣaleɣ ara,
Ass-nni ad xelṣeɣ kullec."

Anwa i d Fahim Messaoudene ?
       Mesɛuden Fahim, s tefṛansist "MESSAOUDENE Fahim", d yiwen umedyaz n taddart n wagarsafen id-ilulen ass n 7 di mayyu 1981, di taddart n uzaγar aɛwana (Azaghar aouana) id-yezgan deg ugafa d usamar (nord-est) n tγiwant Iɛekkuren.

Γret ugar fell-as dagi
Γret tadiwennit is-nexdem dagi
Γret imagraden yurzen γur-s dagi