Yiwet n tṣebḥit di tefsut, taḥbult n yiṭij tenṭeq, tenna: "S ddaw n wakal di tlemmast n tmazirt, yella yiwen n yemɣi yeṭṭes daxel n tzerraɛt, ad ruḥeγ ad t-id-sakiγ."

Iṭij yecaɛcaɛ γef tmazirt, yesseḥma akal. Yekcem γer daxel-is armi yewweḍ γer tzerraɛt-nni, iself-as, yenna-as:
- Ay imɣi ! Kker, ilaq-ak ad d-tefγeḍ tura.
- Ur zmireγ ara ad n-fγeγ, temdel fell-i tewwurt. 
- Degger-d akk s tezmart-ik, terẓeḍ-d tajeγlalt n tzerraɛt, am akken ixeddem uferruğ di tmellalt, akka ad d-tefγeḍ γer tmazirt.
- Nniγ-ak ur zmireγ ara ! Tajeγlalt-agi teqqur.
Taḥbult n yiṭij tennuγna, tessusem tettḥekkir. Tenna-as:
- Ẓriγ d acu ik-ilaqen akken ad ak-alleγ: d aman ! Meεna ur zmireγ ara ad ruḥeγ ad ak-ten-id-awiγ acku nekk d ugeffur ur d nemṣabaḥ ara, anda ara iliγ ur yettili ara. Ad ruḥeγ kan ad ffreγ deffir usigna akken ur iyi-d-yettwali ara, syinna akkin, ahat ad d-yas. Ar azekka ad d-uγaleγ.

Ziγen akken ula d ageffur. Yeẓra d akken, ddaw wakal di tlemmast n tmazirt, yella yiwen n yemγi yeṭṭes sdaxel n tzerraɛt, yenna-as:  “Ad ṛuḥeɣ ad t-id-sakiγ.”

Asigna iγum taḥbult n yiṭij, yennejmaɛ-d yeddel akk tamurt, yebra-d i ugeffur d icaṛcuṛen, aman kecmen γer sdaxel n wakal nnulen tazerraɛt-nni, nnan-as i yemγi:
- Ay imγi ! Kker, ilaq-ak ad d-tefγeḍ tura.
- Ur zmireγ ara ad n-fγeγ, temdel fell-i tewwurt. 
- Degger-d akk s tezmart-ik tajeγlalt n tzerraɛt, tajeγlalt ad telxes, dayen ad tirḍib, fiḥel ma txedmeḍ am uferruğ di tmellalt, fiḥel ma tεerḍeḍ ad terẓeḍ tajeγlalt n tzerraɛt. Ḥsiγ d akken ur tesɛiḍ ara aqabub; γef waya id-usiγ ad ak-alleγ.

D tidet akken i teḍra. Tazerraɛt-nni mi akken telxes, tajeγlalt-nni tuγal terḍeb, tuγal telli weḥd-s. Imγi-nni iffeγ-d meεna sdaxel n wakal d ṭṭlam. Netta, yerẓa-t usemmiḍ, yekmumes kan yeqqim. Ageffur iḥbes tiyita, asigna iwexxer yeǧǧa amkan i teḥbult n yiṭij. Tafukt tecaεcaε, tesseḥma imγi. Netta akken iḥulfa s tfekka-s teḥma, yuki-d, γezzen iẓuran-is deg wakal, yezdi lqedd-is iffeγ-d γer tmazirt, iwala ddunit.

Ciṭuḥ ciṭuḥ yettimγur armi yewweḍ d aseklu, s lebγi n yiṭij d ugeffur.

Imγi - Tasuqqilt n MESSAOUDENE Fahim

Tasuqqilt : Fahim MESSAOUDENE
Afet ugar n tsuqqilin i yexdem Mass Fahim di Tamkarḍit (Ayen nniḍen/Tisuqqilin - MESSAOUDENE Fahim)
Ґret aḍris-agi s tefransist dagi