Ad nkemmel ihi s "les inédits" n Muḥya. Taneqqist-agi yura-tt di tazwara "Esope", yewwi tikti "phèdre", yuγal iεawed-as daγen "La fontaine". Dayem sγur gmat nneγ Fahim.M, tanemmirt i netta.

Dadda-k aɣyul :

Izem d weɣyul cerken.
Yiwen wass ffɣen γer ṣṣyada, wwḍen γer kra akken n yefri, ufan-t iččuṛ d tiɣeṭṭen. Aɣyul isderdef ɣer-sent.
Asraɛraɛ, asderdez, iɣli-d igenni.
Tiɣeṭṭen nnant-as acu-t wagi, tin inesren, tenser, tayeḍ mi s-teffeɣ, ad tt-yewwet yizem ad tt-yer deg (yi)dis. Armi yiwet ur d-teqqim.
Iffeɣ-d weɣyul ittcuffu iman-is. Inna-yas :
-"Twalaḍ amek itent-id-yessufeɣ dada-k !"
Inna-yas yizem :
-"Ulleh ar lukan ur zṛiɣ ara d aɣyul i ikecmen ɣer-sent, welleh ar tili ula d nekkini ar d-rewleɣ."

Dadda-k aɣyul (taneqqist) - MuḥyaAzwel amezwaru n tneqqist-agi
"Le Lion et l’Âne chassant de compagnie"